Hyvinvointia pohjoiseen

Uusi sairaala on välttämätön

Julkaistu:

Potilaiden hyvä hoito voidaan parhaiten taata, kun rakennetaan kokonaan uusi sairaala. Vastaamme yleisimpiin kysymyksiin, joita rakentamisesta esitetään.

 OYS 2030 -uudistuksen arkkitehtien luoma havainnekuva leikkaussalista.
Arkkitehtien havainnekuva uuden sairaalan leikkaussalista.

1. Mitä vikaa nykyisessä sairaalassa on?

Sairaala perustuu 1960-luvun suunnitteluratkaisuihin ja 70-luvun toteutukseen, nyt rakennukset ovat elinkaarensa päässä. Rakenteet ovat huonokuntoiset ja tiloissa on ilmennyt paljon sisäilmaongelmia. Rakennuksen ylläpitokulut kasvavat voimakkaasti vuosi vuodelta. Tilat eivät myöskään vastaa nykyaikaisen hoidon ja lääketieteen vaatimuksia eikä niissä ole mahdollista tehostaa toimintaa. Esimerkiksi etäisyydet sairaalan osasta toiseen ovat pitkät ja siirtymiseen menee aikaa, joka on pois potilaiden hoidosta.

2. Eikö vanhaa voisi korjata?

Tämä ei ole kannattavaa. Esimerkiksi OYSin lastenklinikan L4-kaaren saneeraus ja laajennus vuonna 2013 maksoi 30 prosenttia enemmän kuin kokonaan uusi rakennus olisi maksanut. Muuallakin sairaalassa täydellisen perusparannuksen kustannukset olisivat samaa luokkaa tai suuremmat kuin uudisrakentamisen kustannukset. OYSin nykyiset tilat vaatisivat täydellisen perusparannuksen. Sairaalan tilaratkaisujen takia näin ei kutenkaan voitaisi uudistaa sairaalan toimintaa ajanmukaiseksi.

Lisäksi nykyisten tilojen kerroskorkeus on niin matala, että tiloihin ei saada mahtumaan nykyaikaista ilmanvaihtotekniikkaa. Energiankulutuksen kannalta rakennukset ovat tehottomia ja lämmöneristys on huono. Uusi sairaala tulee olemaan 40 prosenttia nykyistä energiatehokkaampi.

Vanhan sairaalan huonon kunnon takia tämä ei ole mahdollista. Uusissa tiloissa voidaan paremmin taata terveelliset olosuhteet, muun muassa turvallinen sisäilma potilaille ja henkilökunnalle.

4. Miksi alkuperäinen rakentamissuunnitelma muuttui?

Alkuperäistä suunnitelmaa eli Master Plania muutettiin, koska toteutus olisi vienyt liikaa aikaa ja kasvattanut huomattavasti vanhan rakennuskannan ylläpitokustannuksia. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uusi sairaala olisi rakennettu nykyisten rakennusten tilalle, jolloin olisi tarvittu vaiheittain runsaasti väistötilaa. Myös väestöennusteet vaikuttivat, niiden perusteella potilaiden määrä kasvaa. Vanhan yleissuunnitelman mukaisella toteutuksella ei olisi voitu hoitaa kaikkia näitä potilaita.

PPSHP:n valtuusto hyväksyi päivitetyn yleissuunnitelman kesällä 2018.

5. Miten Master Planin muutos vaikuttaa?

Sairaala valmistuu kuusi vuotta nopeammin kuin aiemmassa suunnitelmassa. Samalla säästetään kustannuksia 300 miljoonaa euroa. Säästö syntyy siitä, ettei toimintoihin tule keskeytyksiä, väistötiloja tarvitaan vähemmän ja vanhan kiinteistön ylläpito- ja korjauskustannuksissa säästetään. Samalla kasvavaan potilasmäärään pystytään vastaamaan paremmin, kun sairaala rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan.

6. Onko nyt valitulla sijainnilla etuja?

Oikein ja oikeaan paikkaan rakentamalla myös rakentamishanke voi vahvistaa peruspalveluita. Kontinkankaalla ollaan lähellä lääketieteellistä tiedekuntaa sekä Oulun kaupunginsairaalaa, jolloin yhteistyö näiden kanssa helpottuu.