Blogi

Aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta digihoitopolulla

Julkaistu:

 Aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta digihoitopolulla

Anu Tuominen

Kirjoittaja on OYS Konstin tutkimus- ja arviointiyksikön palvelupäällikkö, joka uskoo digitaalisten palvelujen vahvistavan vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Lisätkää kuvia ja kirjoittakaa selkokieltä”. Näin totesivat testiasiakkaamme, kun esittelimme heille tulevaa digihoitopolkua.

OYS Konstin tutkimus- ja arviointiyksikössä kehitetään parhaillaan kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän perheilleen suunnattua digihoitopolkua Terveyskylä-konseptin mukaisesti. Tarkoituksena on tarjota yksilöllistä apua ja hoivaa asiakkaille ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä kirjoittaessa pilotointia on takana reilu kuukausi ja polulle on liitetty 56 asiakasta, joista 35 prosenttia on ottanut palvelun käyttöön. Taidamme olla oikealla polulla.

Olemme siirtymässä vuoden 2023 alusta uudelle hyvinvointialueelle ja meidän on turvattava myös kehitysvammaisille asiakkaille ja heidän perheilleen saavutettavat ja tasavertaiset palvelut. Digihoitopolku tarjoaa monipuolisen ja joustavan tavan asiointiin. Asiakkaat voivat täyttää ennen tutkimusjaksolle tuloa kyselylomakkeita, toimintakyvyn arvioita ja liittää esimerkiksi koululta tulleita palautteita. Chat-yhteys mahdollistaa joustavan yhteydenpidon hoitajan kanssa. Myös asiakkaiden lääkitysten arviointia voidaan toteuttaa yhdessä lääkärin ja hoitajan kanssa digihoitopolulla.  

Kehitysvammaisilla asiakkailla on riski jäädä digitaalisten palveluiden ulkopuolelle, joten palvelun saavutettavuus on ensiarvoisen tärkeää, kun kehitämme palveluita. On mietittävä tarkkaan, miten asiakkaat ymmärtävät asiat ja miltä heistä tuntuu. Olemme kuulleet asiakkaitamme. Testiasiakkaat ovat antaneet tärkeää palautetta, ja se on huomioitu sisällön kehittämisessä. Olemme myös panostaneet siihen, että henkilökuntamme tarjoaa perheille riittävää ohjausta ja apua palvelun käyttöönottoon.

Digipalvelun kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja kehittämiseen panostamista. Yhteistyökumppanit ovat väsymättä kannustaneet meitä oppimaan uutta ja katsomaan palveluita asiakkaiden silmin sekä miettimään omia toimintaprosessejamme. Terveyskylän ja PopSote -hankkeen tuki, henkilöstön aktiivinen osallistuminen sisällön kehittämiseen digikehittäjän tuella sekä Kehitysvammatuki ry:n Verkko haltuun -hankkeen työntekijät ja asiakkaat ovat olleet tärkeitä sparraajia. Olemme pystyneet panostamaan myös asiakaspolun visuaalisointiin, joka on tärkeää, koska kuvat kertovat usein enemmän kuin sanat.

Polun käyttöönotto toteutuu kesän 2022 aikana. Ja kun kehittämisen polulle on lähdetty, loppua ei näy. Alaikäisten lasten vanhemmat pystyvät käyttämään polkua puolesta asioimisen avulla. Sen sijaan osalla aikuisista asiakkaistamme ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta ja tässä on iso kehittämisen paikka, jotta palvelu on saavutettava myös heille. On selvää, että ilman digiosallisuutta kehitysvammaiset asiakkaat ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan palveluista. Esteitä on vielä poistettavana ja tätä työtä jatkamme.