Blogi

Laboratoriotulosten saatavuuden kautta entistä parempaa hoitoa

Julkaistu:

 Laboratoriotulosten saatavuuden kautta entistä parempaa hoitoa

Tuija Männistö

Kirjoittaja on NordLabin johtava lääkäri.

NordLab tuottaa laboratoriopalvelut vuoden 2023 alusta alkaen lähestulkoon puolelle Suomelle – aina Perhosta Utsjoelle saakka. Me NordLabissa pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme laboratorioalan sujuvimman palvelukokemuksen. Palvelumme alkaa jo siitä, kun hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen arvioi laboratoriotutkimusten tarpeen, ja jatkuu aina siihen, kun saatua laboratoriotulosta käytetään osana potilaan hoitoa.

Asiakkaan palvelupolun sujuvoittamiseksi NordLab on luonut WebNordLab-tuloskatselimen. Tuloskatselin on ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Katselin parantaa huomattavasti potilaan palvelua ja hoitoa mahdollistamalla tulosten reaaliaikaisen näkymisen eri hoitoyksiköissä, helpottamalla hoitokokonaisuuden suunnittelua ja vahvistamalla potilasturvallisuutta. 

WebNordLabin edut tulevat esille kuvittelemalla käytännön tilanne. Kuvitellussa tilanteessa potilaamme asuu Kolarissa ja hänellä on sairaus, jonka hoito järjestetään osin Lapin keskussairaalassa (LKS) ja osin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa (OYS). Potilaamme on viimeisen vuoden aikana käynyt laboratoriotutkimuksissa NordLabin Kolarin toimipisteessä paikallisen terveyskeskuksen, LKS:n ja OYSin lähetteillä.

NordLab on tehnyt kaikki laboratorioanalyysit, mutta osa niistä on tehty Rovaniemellä ja osa Oulussa. Lisäksi Kolarin laboratorio on itse tehnyt pikatutkimuksia. OYSin lääkäri tarvitsee kattavan kokonaiskuvan potilaamme tilanteesta. Hän etsii laboratoriotutkimusten tuloksia Kanta-arkistosta − niitä löytämättä. Lääkäri päätyy pyytämään tuloksia faksilla LKS:sta. Tilanne on ollut tällainen vielä tällä vuosikymmenellä.

Sen sijaan WebNordLab-tuloskatselimesta lääkäri näkee potilaamme suostumuksella kaikkien NordLabin hänelle tekemien laboratoriotutkimusten tulokset, suoraan ja reaaliaikaisesti. Esimerkiksi kuvitellussa tilanteessamme OYSin lääkäri pääsisi heti muodostamaan kokonaiskuvan potilaan tilanteesta. Potilaan hoito sujuvoituu, ja niin potilaan kuin terveydenhuollon ammattilaisenkin aikaa säästyy, kun tietoa ei tarvitse odottaa ja etsiä.

Tuloskatselin on tällä hetkellä OYSin lääkäreiden käytössä, potilaan parhaaksi. Lähikuukausina tuloskatselin tulee myös LKS:n, Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Soite) lääkäreiden käyttöön. Myöhemmin WebNordLabin käyttöä laajennetaan hallitusti muille alueille.

Palvelemme jo nyt sujuvasti, ja askel askelelta olemme lähempänä tavoitettamme, laboratorioalan sujuvinta palvelukokemusta!