Blogi

Hyvinvointia edistävä OYS

Julkaistu:

 Hyvinvointia edistävä OYS

Sanna Salmela

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämisen päällikkö. Työ sijoittuu muita toimialueita läpileikkaavaan järjestämistoimintojen toimialueeseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia painottaa asukkaiden hyvinvoinnin parantamista ja varhaista tukea. Myös järjestämissuunnitelma ohjaa toimintaa asukkaiden hyvinvointia edistävään suuntaan, ja yhtenä sen toimenpiteenä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kytkeminen sairaalan päivittäiseen toimintaan (luku 5.3, sivu 41). Tie hyvinvointia edistävälle OYSille on siis viitoitettu. Miten tästä eteenpäin?

Hyvinvoinnin edistämistä tukee se, että Pohde on liittynyt 4.11.2022 Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden (STESO ry) jäseneksi. Siten OYS on sitoutunut edistämään STESOn standardeja, joita ovat esimerkiksi ihmiskeskeisyyden ja osallisuuden lisääminen ja sen osoittaminen, että sairaala sitoutuu terveyden edistämiseen.

Hyvinvoinnin edistämistä on OYSissa koordinoinut jo pitkään terveyden edistämisen työryhmä. Ryhmän tuorein terveyden edistämisen toimintasuunnitelma on vuosille 2020–2023. Konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa alkoholin riskikulutuksen puheeksiotto ja mini-interventio sekä lonkkamurtumien ja kaatumisten ennaltaehkäisy. Kyseiset toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti hyvinvointialueen Hyte-kertoimeen, joka on taloudellinen kannustin hyvinvoinnin edistämistyöhön. Kertoimen osuus hyvinvointialueiden rahoituksesta vuonna 2023 on 0,987 prosenttia mikä tarkoittaa Pohteessa 16,3 miljoonaa euroa.

Pohteessa hyvinvoinnin edistämistä koordinoi ja ohjaa järjestämistoimintojen Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi (YOH)palvelualue, jossa toimin hyvinvoinnin edistämisen päällikkönä. Rinnallani toimii osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen. Olemme juuri valitsemassa YOH-tiimiimme neljää työntekijää. Heistä kolmen työpanos painottuu asukkaiden hyvinvointia edistävään yhteistyöhön kuntien ja järjestöjen kanssa. Hankerahoituksella saamme lisäresurssia vuodelle 2023.

Se, miten ja missä määrin YOH-tiimimme tukee sairaalassa tehtävää hyvinvoinnin edistämistä, on pohdinnassa. Selvää on, että järjestämistoimintojen tiimi tarvitsisi palvelutuotannosta työntekijää/työntekijöitä, jotka ottaisivat koppia nimenomaan sairaalan hyvinvoinnin edistämistyöstä. Neuvottelemme tästä palvelutuotannon kanssa lähiaikoina. Yhteinen tahtotila työn jatkamiselle on olemassa.

Maaliskuussa 2023 valmistuu pohjoispohjalaisten hyvinvointia kuvaava kertomus, joka täydentää Pohteen strategisten asiakirjojen kokonaisuutta. Sen jälkeen laaditaan suunnitelma Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä vuosille 2023–2025. On luontevaa, että suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä Pohteen sairaaloissa sisällytetään osaksi tätä laajempaa hyvinvointisuunnitelmaa. Siihen saakka kehittämistyötä sairaaloissa ohjaa nykyinen terveyden edistämisen toimintasuunnitelma.

Kirjoitukseni lopuksi kiitän kaikkia, jotka ovat sairaaloidemme terveydenedistämistyötä koordinoineet, kehittäneet ja toteuttaneet. Kiitos Katri Korolaiselle, Leea Järvelle, Terhi Nevalalle ja Anu Vuoriselle avusta tämän blogitekstin kirjoittamisessa.

Lisätietoa:

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot

Pohteen strategia

Pohteen sote-järjestämissuunnitelma