Tiedote

Terveyden- ja sairaanhoidon palveluvalikoimaan on tulossa muutoksia syksyllä 2024

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin on tulossa muutoksia 1.8.2024 alkaen. Muutokset koskevat lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa, suun terveydenhuoltoa, infopisteitä sekä laboratorion näytteenottopalveluja. Palveluvalikoima muuttuu sosiaali- ja terveysyksiköissä näillä paikkakunnilla: Alavieska, Himanka, Merijärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi ja Vihanti. Muutokset ovat osa Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteitä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 20.11.2023. Ohjelmaan liittyvä päätöksenteko on käynnissä.

Muutosten kohteena olevilla paikkakunnilla lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto toimivat jatkossa joko osittain tai kokonaan muussa lähialueen toimipisteessä sekä digitaalisina palveluina. Muutoksia on tulossa myös suun terveydenhuollon palveluihin, laboratorion näytteenottopäiviin sekä infopisteiden toimintaan. Osittain palveluja tullaan korvaamaan liikkuvilla palveluilla syksyn aikana. 

Tiedotamme myöhemmin muiden paikkakuntien osalta terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin tulevista muutoksista.

Alavieskan terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Infopisteen toiminta loppuu Alavieskan sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteellä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon tai käyttämällä Digitaalista sote-keskusta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Alavieskan sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8. alkaen ajanvarauksella pääasiassa kolmena päivänä viikossa. Kun Alavieskassa ei ole sairaanhoitajan vastaanottoa, asiakkaat voivat asioida Ylivieskan sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

Lääkärin vastaanotto toimii jatkossa ajanvarauksella Ylivieskan ja Nivalan terveyskeskuksissa.

Himangan terveyden- ja sairaanhoidon palvelut  

Infopisteen toiminta loppuu Himangan sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteellä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon. Digitaalinen sote-keskus laajenee Himangalle loppuvuodesta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Himangan sosiaali- ja terveysyksikössä ajanvarauksella joka arkipäivä. 

Diabetesvälineet jaetaan perjantaisin hoitajan vastaanottohuoneesta kello 12–13.

Laboratorion näytteenottopäivät muuttuvat Himangalla elokuussa. Näytteenotto on avoinna 12.8.2024 alkaen tiistaisin ja torstaisin kello 7.30–10.30. Aika näytteenottoon varataan etukäteen NordLabista.

Merijärven terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Merijärven sosiaali- ja terveysyksikössä 28.8.2024 alkaen ajanvarauksella jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Muina aikoina sairaanhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella Kalajoen ja Raahen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 

Digitaalinen sote-keskus laajenee Merijärvelle loppuvuodesta.

Merijärven asukkaat saavat 19.8.2024 alkaen suun terveydenhuollon palvelut Kalajoen hammashoitolasta. Koululaisten hammastarkastukset tehdään jatkossa Merijärvellä liikkuvan hammashoidon palveluina. 

Laboratorion näytteenottopäivä muuttuu Merijärvellä elokuussa. Näytteenotto on avoinna 28.8.2024 alkaen jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona kello 8–9.30. Aika näytteenottoon varataan etukäteen NordLabista.

Pyhäjoen terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Infopisteen toiminta loppuu Pyhäjoen sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteellä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon tai käyttämällä Digitaalista sote-keskusta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Pyhäjoen sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024 alkaen ajanvarauksella pääasiassa kolmena päivänä viikossa. Muina aikoina asiakkaat voivat asioida Raahen ja Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 

Lääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella pääasiassa kahtena päivänä viikossa Pyhäjoen sosiaali- ja terveysyksikössä. Muina aikoina lääkärin vastaanotto toimii Raahen ja Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 

Diabetesvälineet jaetaan torstaisin hoitajan vastaanottohuoneesta kello 12–13.

Laboratorion näytteenottopäivät muuttuvat Pyhäjoella elokuussa. Näytteenotto on avoinna 19.8.2024 alkaen keskiviikkoisin kello 7.30–10.30. Aika näytteenottoon varataan etukäteen NordLabista.

Pyhännän terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Infopisteen toiminta loppuu Pyhännän sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteellä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon tai käyttämällä Digitaalista sote-keskusta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Pyhännän sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024 alkaen ajanvarauksella pääasiassa kolmena päivänä viikossa. Muina aikoina asiakkaat voivat asioida Haapaveden sosiaali- ja terveysyksikössä ja Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

Diabetesvälineet jaetaan torstaisin Pyhännän vastaanotolta kello 13–14.

Suun terveydenhuollon palvelut toimivat Pyhännän hammashoitolassa ajanvarauksella pääasiassa kolmena päivänä viikossa. 

Laboratorion näytteenottopäivät muuttuvat Pyhännällä elokuussa. Näytteenotto on avoinna 12.8.2024 alkaen tiistaisin ja torstaisin kello 7.30–10.30. Aika näytteenottoon varataan etukäteen NordLabista.

Reisjärven terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Reisjärven sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024 alkaen ajanvarauksella pääasiassa kolmena päivänä viikossa. Muina aikoina asiakkaat voivat asioida Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja Pyhäjärven sosiaali- ja terveysyksikössä. 

Kerran viikossa Reisjärven sosiaali- ja terveysyksikössä on etälääkärin vastaanotto ajanvarauksella. Hoitaja osallistuu asiakkaan kanssa lääkärin vastaanotolle videoyhteydellä. 

Suun terveydenhuollon palveluihin on tulossa muutoksia syksyn aikana. Tästä tiedotetaan myöhemmin.

Sievin terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Infopisteen toiminta loppuu Sievin sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteeltä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon tai käyttämällä Digitaalista sote-keskusta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Sievin sosiaali- ja terveysyksikössä ajanvarauksella joka arkipäivä. 

Kerran viikossa Sievin sosiaali- ja terveysyksikössä on etälääkärin vastaanotto ajanvarauksella. Hoitaja osallistuu asiakkaan kanssa lääkärin vastaanotolle videoyhteydellä. 

Vihannin terveyden- ja sairaanhoidon palvelut  

Infopisteen toiminta loppuu Vihannin sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024. Infopisteeltä on voinut muun muassa varata aikoja vastaanotolle ja laboratorioon ja jättää reseptejä uusittavaksi. Jatkossa asiointi tapahtuu soittamalla vastaanoton puhelinnumeroon tai käyttämällä Digitaalista sote-keskusta. Reseptejä voi uusia Kelan OmaKannassa.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii Vihannin sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024 alkaen ajanvarauksella pääasiassa neljänä päivänä viikossa. Muina aikoina asiakkaat voivat asioida Raahen ja Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 
 
Lääkärin vastaanotto toimii Vihannin sosiaali- ja terveysyksikössä 1.8.2024 alkaen ajanvarauksella perjantaisin. Muina aikoina lääkärin vastaanotto toimii Raahen ja Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 

Hoitotarvikkeet jaetaan perjantaisin hoitajan vastaanottohuoneesta kello 12–13.

Laboratorion näytteenottopäivä muuttuu Vihannissa elokuussa. Näytteenotto on avoinna 12.8.2024 alkaen tiistaisin kello 7.30–10.30. Aika näytteenottoon varataan etukäteen NordLabista.

Digitaalinen sote-keskus palvelee laajasti Pohteen asukkaita 

Digitaalisesta sote-keskuksesta saa yhteyden hoitajaan ja lääkäriin Pohteen verkkosivujen kautta, ja se palvelee asukkaita myös virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Asiakas voi keskustella chatissa sairaanhoitajan kanssa ja tarvittaessa hän saa ajan lääkärin tai muun ammattilaisen videovastaanotolle. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee chat-ikkunan kautta Pohteen verkkosivuilta.  Lisätietoja Digitaalisesta sote-keskuksesta.

Digitaalinen sote-keskus on käytössä Alavieskan, Pyhäjoen, Pyhännän, Reisjärven, Sievin ja Vihannin asukkaille. Lisäksi Digitaalinen sote-keskus palvelee Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pyhäjärven, Raahen, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaita.

Digitaalinen sote-keskus otetaan käyttöön Kalajoella, Himangalla ja Merijärvellä loppuvuoden 2024 aikana. Digitaalinen sote-keskus laajenee vaiheittain koko Pohjois-Pohjanmaalle.