Blogi

Opiskelijatoiminta histologian ja sytologian laboratorioissa patologian osastolla

Julkaistu:

 Opiskelijatoiminta histologian ja sytologian laboratorioissa patologian osastolla

Milja ja Minna

Kirjoittajat toimivat opiskelijavastaavina patologian osastolla.

Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin patologian osastolla käy bioanalytiikan opiskelijoita suorittamassa käytännön harjoittelua pääsääntöisesti Oulun ammattikorkeakoulusta, mutta myös muista, kuten Savonian ammattikorkeakoulusta, on ollut opiskelijoita.

Patologian osasto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön ja paljon nähtävää. Patologia jaetaan histologian ja sytologian laboratorioihin, joissa molemmissa on monia erilaisia työpisteitä, joissa opiskelija pääsee seuraamaan näytteen matkaa kohti mikroskopoitavaksi objektilasiksi.

Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksoa syys- tai kevätlukukaudella. Lyhyemmät harjoittelupätkät sijoittuvat pääosin syksyyn ja syventävät harjoittelut kevääseen.

Bioanalytiikan opiskelijat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita patologiasta, näin ollen he ovat myös erittäin motivoituneita opiskelijoita. Histologian ja sytologian laboratorioissa on monta erilaista työpistettä ja paljon myös kädentaitoja vaativia työtehtäviä. Opiskelijat otetaan osaksi työyhteisöä ja he voivat osallistua päivittäisten työtehtävien tekemiseen ohjaajan tuella ja opastuksella. Laboratoriossa opiskelijat pääsevät tekemään itse, eikä harjoittelu ole vain vieressä seuraamista. Usein opiskelijat mainitsevatkin, että juuri käytännön harjoittelussa koulussa opittu teoriatieto ns. loksahtaa kohdalleen.

Patologian osastolla on kaksi opiskelijavastaavaa. He tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman, josta näkyy päivittäiset työpisteet ja heidän ohjaajansa. Suunnittelu auttaa sekä opiskelijoita että ohjaajia hahmottamaan harjoittelujakson kokonaisuuden. Hyvällä suunnittelulla lyhyestäkin jaksosta saa tehtyä monipuolisen kokonaisuuden.

Patologian osastolla suhtaudutaan hyvin myönteisesti opiskelijaohjaukseen. Pyrimme pitämään yllä hyvää henkeä. Kaikki patologian työntekijät osallistuvat vuorollaan opiskelijaohjaukseen ja he ovat motivoituneita ohjaajia. Vaikka opiskelijalla on monta eri ohjaajaa harjoittelun aikana, opiskelijat eivät ole kokeneet sitä hankalaksi. Ennemminkin opiskelijat ovat kokeneet, että työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja kysyä voi aina muiltakin kuin omalta ohjaajalta.

Harjoittelujakson aikana pyrimme antamaan opiskelijalle jatkuvaa palautetta. Sen lisäksi keräämme ohjaajilta myös kirjallista palautetta harjoittelujakson ajalta ja pidämme opiskelijan kanssa palautekeskustelun, johon myös opettaja osallistuu yleensä puhelimitse. Yhteistyö opettajien kanssa on ollut sujuvaa ja vuosien varrella meille onkin kehittynyt selkeät ja toimivat käytänteet sekä molemminpuolinen luottamus.

Ennen harjoittelujakson päättymistä opiskelijaa pyydetään vastaamaan Pohteen sähköiseen opiskelijaohjauksen laatukyselyyn. Vuosittain saamme koosteen opiskelijoiden antamista palautteista ja usein palautteet ovat hyvin mieltä lämmittäviä. Opiskelijat kertovat muun muassa, että ohjaus on hyvää, monipuolista ja hyvin suunniteltua, työtehtävät ovat mielenkiintoisia, työyksikössä vallitsee hyvä yhteishenki ja että työilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Palautekyselyssä harjoittelun onnistuminen onkin arvioitu todella hyväksi ja harjoittelujakson kokonaisuus on saanut v.2023 arvosanaksi 9.4/10.

Avoimissa kysymyksissä opiskelijat ovat kommentoineet harjoittelujaksoa mm. näin:

“Koen saaneeni monipuolista ja kattavaa ohjausta koko harjoittelujakson ajan. Myös työyhteisö tuntuu ”lämpimältä.”

“Harjoittelupäivät olivat selkeästi suunniteltu.”

“Moniammatillinen yhteistyö esim. lääkärien ja hoitajien kesken on opiskelijan silmään vaikuttanut sujuvalta.”

“Jokainen ohjaaja osallistui mielellään ohjaukseen ja sai opiskelijan kokemaan olonsa tervetulleeksi.”

“Olen päässyt tekemään enemmän, kuin olisin kuvitellut.”

“Patologian harjoittelu oli erittäin mielenkiintoinen ja niin bioanalyytikot kuin myös patologit selittivät omaa tekemistään ja työvaiheitaan, miksi teki mitäkin, mikä oli todella mukavaa ja edisti omaa oppimista.”

“Ohjaajan oma osaaminen ja kiinnostus ohjaamista kohtaan on merkittävä asia opiskelijan oppimisessa.”

“Ohjaajat olivat mukavia ja työtehtävät mielenkiintoisia.”

“Työyksikössä vallitsee hyvä yhteishenki.”

“Työilmapiiri on myönteinen ja kannustava.”

“Ohjaajat tykkäsivät ohjata (tai sellainen käsitys välittyi:)) ja he antoivat moniakäytännön tipsejä, joita koulussa ei opi.”

“Työporukkaan on helppo päästä ja osa työporukasta osaa ottaa todella sydämellisesti vastaan uuden opiskelijan.”

“Minut otettiin huomioon jokaisessa työpisteessä ja sain itse kehittää omaa osaamistani ohjaajan avustuksella.”

“Osastolla tosi hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyys. Opiskelijat huomioitiin ja otettiin aktiivisesti mukaan työtehtäviin.”

Tervetuloa harjoitteluun meille!