Hyvinvointia pohjoiseen

Syövän tutkimus tiivistyy

Julkaistu:

Syöpätautien hoitoa ja tutkimusta kehitetään Pohjois-Suomessa syventämällä tutkijoiden yhteistyötä ja luomalla lisää tutkimusmahdollisuuksia.

 Hoitaja ja lääkäri juttelevat potilaan kanssa.vuodeosastolla.
OYS siirtyy osaksi hyvinvointialuetta. Kuva OYS valokuvaus

Oulun yliopistollisessa sairaalassa toimiva Pohjoinen syöpäkeskus (Fican North) pyrkii arvioimaan ja kehittämään syövänhoitoa ja sen tutkimusta OYSin erityisvastuualueella eli koko pohjoisessa Suomessa. Alueellisia syöpäkeskuksia on jokaisessa yliopistosairaalassa.

Keskus on laatinut alueellisen syöpästrategian, jonka tavoitteena on lisätä syöpätutkijoiden verkostoitumista ja liittää keskussairaaloiden lääkäreitä aiempaa paremmin mukaan tutkijaverkostoon.

Pohjoisen syöpäkeskuksen johtaja, erikoislääkäri Jussi Koivunen toteaa, että taustalla on se, että tutkimukseen tarvitaan mukaan yhä useampia kliinikoita ja potilasmateriaalia, jotta tutkijankammioissa voidaan tehdä hoitotyötä palvelevaa tutkimusta.

– Potilashan tästä syvenevästä yhteistyöstä lopulta hyötyy syövänhoidon kehittymisen myötä, Jussi Koivunen toteaa.

Koivusen mukaan pohjoisessa on tutkimuksesta kiinnostuneita lääkäreitä ja heillä kiinnostavia kysymyksiä ratkaistavaksi, mutta ei välttämättä keinoja perustutkimuksen tekoon.

– Siksi yliopiston ja tutkimuskentän yhteistyötä on syvennettävä ja luotava uusia yhteistyön muotoja. Nyt pyrimme samaan kaikki tutkimustyöstä kiinnostuneet kliinikkotutkijat – myös keskussairaaloista – mukaan yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkimuksen kokonaisuuteen.

Syöpästrategian tavoitteena on lisätä potilastyön ohessa tutkimusta tekevien lääkärien sekä yhä useamman yliopistotutkijan mahdollisuuksia työhön. Verkoston kautta mahdollisuudet liittyä tutkimusryhmiin ja rahoituksen hankinta voi helpottua.

–  Strategian kolmas tavoite on kehittää teknologisia interventioita, joilla tarkoitetaan lääkinnällisten laitteiden tutkimusta. Meillä on Oulun alueella vahvaa ict-osaamista, jonka turvin voisimme käyttää teknologiaa paremmin hyödyksi syövänhoidossa.

Tutkimus vilkasta

Syöpästrategia laadittiin yhteistyössä syöpätutkijoiden kanssa ja sitä tehdessä kartoitettiin syöpätutkimuksen nykytilanne Pohjois-Suomessa. Pohjoisessa tehdään laajasti laadukasta syöpätutkimusta perustutkimuksesta kliiniseen potilastutkimukseen. Tutkimuksen vahvuuksia ovat erityinen potilasaines ja tutkimusta tukeva ilmapiiri.

Tutkimuksen laadukkuuden parantamiseen tarvittaisiin kuitenkin lisää resursseja ja yhteistyötä.

– Yhteistyön syventämisen takia ryhdymme myös julkaisemaan tutkimustyön alueellista vuosikertomusta, koska havaitsimme, että vaikka syöpätutkimusta tehdään yllättävänkin paljon Pohjois-Suomessa, tieto siitä ei tavoita koko tutkimuskenttää tarpeeksi hyvin.

Syöpäkeskus varmistaa laatua

Pohjoisen syöpäkeskuksen kautta OYSin syövän hoitoa on kehitetty yhdessä euroopanlaajuisen syöpäkeskusjärjestön OECI:n kanssa.

–  Yhteiset eurooppalaiset laatuvaatimukset ja tavoitteet huomioiva kehitystyö on ollut hyvä keino tehostaa omaa toimintaamme. Tämä laadunvarmistus jatkuu isolla joukolla tänäkin vuonna, Jussi Koivunen sanoo.