Hyvinvointia pohjoiseen

Päivystysapu 116117 toiminta laajenee

Julkaistu:

Sairaanhoitopiirin maksuton Päivystysapu 116117 toiminta laajenee. Puhelinneuvonnan lisäksi palvelusta saa 7.1. alkaen neuvontaa chat-palvelun kautta. Palvelu on tarkoitettu kansalaisille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä, mutta ei hätätilanteita koskevissa ongelmissa.

 Päivystysapu 116117 toiminta laajenee

Päivystysapu 116117 ohjaa oikeaan hoitopaikkaan ja kertoo kuinka nopeasti hoitoon pitää hakeutua. Jos tilanne ei vaadi käyntiä terveydenhuollossa, palvelusta saa neuvoja itsehoitoon.

Päivystysapu on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä palvelu, jossa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset vastaavat kansalaisten päivystystarpeeseen ympäri vuorokauden.

Puhelinneuvonnan ja tekstipalvelun lisäksi Päivystysavusta saa Pohjois-Pohjanmaalla henkilökohtaista palvelua ja hoidontarpeen arvioinnin myös chatin kautta 24/7. Palvelu avautuu kansalaisille 7. tammikuuta.

Chat-palvelu toteutetaan palveluntuottajan, Terveystalon etäpalvelualustalla, joka on tietoturvallinen ja asiakkaalle helppokäyttöinen. Chat vaatii vahvan tunnistautumisen joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asukkaat ohjataan chat-palveluun alueen kuntien terveyspalveluiden verkkosivuilta sekä Päivystystalosta Pohjois-Pohjanmaan Päivystysavun esittelysivulta.

Päivystysavussa aloitetaan alkuvuodesta myös Omaolo-digipalvelun kiireellisten oirearvioiden käsittely. Alueen Omaoloa käyttävät kunnat voivat halutessaan ohjata ammattilaisen käsittelyä vaativat oirearviot hyvinvointikeskusten kiinni ollessa Päivystysapuun. Näin Omaolo-palvelua saadaan laajennettua kiireellisissä yhteydenotoissa ympärivuorokautiseksi.

Maakunnallinen päivystyspalvelu

116117-palvelu kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan. Raahen sairaalan ja Kuusamon terveyskeskuksen päivystysasiakkaita palvelevat yksiköiden omat päivystysnumerot. 116 117 numeroon soitetut puhelut paikannetaan soittajan sijainnin mukaisesti ja palvelusta vastaavat vuodenvaihteen jälkeen Terveystalon ammattilaiset.

Pohjois-Pohjanmaan raja-alueilta numeroon soitetut puhelut saattavat paikantua toisen sairaanhoitopiirin puolella olevaan tukiasemaan, eikä puhelu silloin yhdisty Pohjois-Pohjanmaan Päivystysapuun. Jos numero ei toimi tai yhdistyy toistuvasti väärään Päivystysapuun, saa Pohjois-Pohjanmaan palveluun yhteyden soittamalla numeroon 050 564 3226 (mpm).

Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta virka-aikaan asukkaiden toivotaan ottavan ensisijaisesti yhteyttä omaan terveysasemaansa tai sosiaalihuollon yksikköön hoidon ja palvelun tarpeen arvioimiseksi.

Niille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta on tarjolla tekstipalvelu. Sen tuottamisesta valtakunnallisesti vastaa HUS Uudenmaan Päivystysapu.

Palautetta palvelusta voi antaa PPSHP:n asiakaspalautejärjestelmän kautta.