Hyvinvointia pohjoiseen

Ensihoito sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) ensihoitopalvelu tuotetaan kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin omana toimintana vuoden 2022 alusta alkaen.

 Kenttäjohtaja katsoo ambulanssia.

Ensihoidon järjestämisvastuu Pohjois-Pohjanmaalla siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Vuodesta 2015 saakka ensihoitopalvelun ovat tuottaneet Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Viime vaalikaudella käynnissä olleen maakuntauudistuksen yhteydessä ensihoidolla todettiin olevan enemmän toiminnallisia yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastuslaitosten kanssa. Maakuntavalmistelun päätyttyä vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaalla päätettiin jatkaa asian selvittelyä sairaanhoitopiirin johdolla.

Keväällä 2020 valmistuneessa selvityksessä todettiin, että ensihoidon siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi ja toimiminen yhdessä organisaatiossa toisi maakunnalle selviä hyötyjä. Selvityksen mukaan näin toimien johtaminen on selkeää ja ensihoito voi tehdä tiiviimmin yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Selvityksen mukaan siirto parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta, koska prosessi, laitteet, kuljetuskalusto, työtavat ja välineet yhdenmukaistetaan. Tämä tuo myös kustannussäästöjä. Samalla voidaan siirtää pelastuslaitosten piirissä syntyneitä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä koko maakuntaan.

Keskeisenä hyötynä pidetään sitä, että kotiin vietäviä päivystyksellisiä palveluja voidaan kehittää uudella tavalla, jolloin turhat päivystyskäynnit vähenevät ja potilaiden hoito sujuu paremmin.