Hyvinvointia pohjoiseen

Pohjois-Pohjanmaalla luotetaan suomalaiseen Eskoon: Potilastietojärjestelmää kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa

Julkaistu:

Oulun yliopistollisessa sairaalassa kehitetty potilastietojärjestelmä Esko kasvaa Pohjois-Pohjanmaan ja tarvittaessa muidenkin hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietoratkaisuksi.

 Esko-potilastietojärjestelmä ä käytetään mobiililaitteessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ratkaisu asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tehtiin alkuvuodesta 2020. Useassa käyttäjäkyselyssä Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi valittu Esko jatkaa matkaansa omana yhtiönä, johon muut hyvinvointialueet voivat hankkia in house -aseman. Tämä mahdollistaa järjestelmän hankinnan ilman kilpailutusmenettelyä.

Esko on alun perin Oulun yliopistollisessa sairaassa kehitetty potilastietojärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 1996. Yritysmuotoisena vuodesta 2020 alkaen toiminut Esko Systems Oy on julkisomisteinen palveluyhtiö ja ohjelmistotalo, joka rakentaa ratkaisuja hyvinvointialueiden tarpeisiin. Parhaillaan Eskoa kehitetään palvelemaan myös perusterveydenhuoltoa, ja sen osaksi liitetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä.

Esko-tuoteperheen ratkaisuja on käytössä viidessä eri sairaanhoitopiirissä. Käyttäjinä on yli 10 000 hoitotyön ammattilaista. Eskon päätoimipaikka on Oulu ja työntekijöitä yli 50. Tuotekehityksessä Esko kuuntelee käyttäjiään ja hyödyntää moniammatillista kumppaniverkostoaan.

Sujuva palvelujärjestelmä

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan tyytyväisiä Eskon valitsemisesta yhteiseksi järjestelmäksi.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto perustelee valintaa:

– Potilaan tietojen sujuva kulkeminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on äärimmäisen tärkeää. Sujuvan palvelujärjestelmän kannalta keskeistä on myös sosiaalihuollon asiakasjärjestelmän kytkeminen Eskoon avoimen rajapinnan kautta: tästä hyötyvät erityisesti asiakkaat, jotka tarvitsevat tiedon ja palvelujen integraatiota eli yhteen kokoamista.

Keskeistä on henkilökunnan palaute. Lääkäreiden ja hoitajien kokemus Eskon helppokäyttöisyydestä ja ajan säästymisestä on kuultu, ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Eskon valinta on myös elinvoimakysymys: omassa yliopistosairaalassa kehitetty Esko sopii teknologiakaupunki Ouluun, joka haluaa pysyä terveysteknologisen kehityksen kärjessä ja tuoda alueelle ja koko Suomeen työpaikkoja, osaamista ja euroja.”

Käyttäjät ovat omistajia

Esko Systems palvelee omistajiaan, joita ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, 2M-IT Oy, Kainuun sote, Soite, LapIT Oy ja Istekki Oy.

In house -asema mahdollistaa, että omistajat saavat yhtiön tuottamat Esko-ratkaisut ja palvelut käyttöönsä ilman raskasta ja aikaa vievää hankintakilpailutusta ja voivat vaikuttaa yhtiön palveluiden kehittämiseen.

Omistajapohjan laajentamiseksi on suunnattu maksullinen osakeanti vuoden 2021 loppuun.

Yhdessä käyttäjien kanssa kehitetty

Eskon vahvuus on sen käyttäjälähtöisyydessä. Järjestelmää on kehitetty 1990-luvun puolesta välistä saakka yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan lääkärien ja hoitohenkilökunnan kanssa. Eskon toiminnallisuutta on rakennettu koko ajan käyttäjien toiveiden pohjalta.

– Esko on ollut koko OYSin yhteinen hanke, johon henkilökunta on voinut osallistua joko olemalla suoraa mukana tuotekehityksessä, antamalla palautetta tai esittämällä toiveita seuraavista kehittämisaskelista. Nyt tämä sama toimintamalli on laajentunut perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Täysin kotimainen vaihtoehto

Esko on useista toisiinsa liitetyistä osioista koostuva tuoteperhe. Järjestelmä on modulaarinen, mikä tekee tietojärjestelmän kehittämisestä ketterää ja joustavaa. Esko myös skaalautuu helposti. Erityistä huomiota on kiinnitetty toimintavarmuuteen ja helppokäyttöisyyteen ja tätä kautta potilasturvallisuuden parantamiseen.

Toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää Esko Systemsistä kertoo, että tuotekehitys perusterveydenhuollon tarpeisiin on edennyt hyvin, samoin kuin integroitavan sosiaalihuollon järjestelmän hankintakilpailutuksen valmistelu.

Harjapää nostaa kotimaisuuden, toimintavarmuuden ja helppokäyttöisyyden lisäksi avoimen vuoropuhelun Eskon menestystekijäksi.

–  Esko on suomalaiseen terveydenhuoltoon yhdessä käyttäjien kanssa tehty. Me kuuntelemme käyttäjiä ja käyttäjät kuuntelevat meidän ratkaisuehdotuksiamme – tässä Eskon erinomaisuuden salaisuus.”

Parhaaksi valittu

Esko on arvioitu parhaaksi potilastietojärjestelmäksi muun muassa seuraavissa tutkimuksissa: Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä vuosina 2010, 2014, 2017 ja 2021 sekä Paras tietojärjestelmä THL:n suomalaisille sairaanhoitajille tekemässä tutkimuksessa vuonna 2020.

Julkisen hallinnon kehittämiskumppani Deloitte Finland arvioi Eskon vuonna 2019 toiminnallisesti ja arkkitehtuuriltaan kustannustehokkaaksi, laadukkaaksi ja parhaaksi Suomessa käytössä olevaksi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäksi, joka on mahdollista laajentaa myös perusterveydenhuoltoon.