Blogi

Työnohjauksesta tukea ja toivoa

Julkaistu:

 Työnohjauksesta tukea ja toivoa

Milla Sirniö

Olen Milla Sirniö ja valmistuin helmikuussa 2021 ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja valmentajaksi. Päivätyöni teen OYSin osastolla 3 sairaanhoitajana. Olen erityisen kiinnostunut terveydenhuollon henkilöstön resilienssistä eli selviytymiskyvykkyydestä ja siitä, kuinka resilienssiä voitaisiin vahvistaa. Tein lopputyöni kyseisestä aiheesta.

Mikä on työnohjaaja? Oletko sinä se, joka ottaa uudet työntekijät vastaan ja perehdytät? Ei, en ole. Usealle työnohjaus on vieras käsite. Haluankin hieman kertoa mitä työnohjaus on, mitä työnohjauksessa tehdään ja mitä hyötyä siitä on.

Viimeistään covid-19-epidemia on ajanut suomalaisen terveydenhuollon tilanteeseen, jossa se on ajettu niin henkisen kuin fyysisen suorituskyvyn äärirajoille. Toiset työntekijät tarvitsevat apua ja tukea muita enemmän.

 

Terveydenhoitohenkilöstössä on runsaasti ihmisiä, joille nykyinen tilanne aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa. Normaalioloissa työ on jo riittävän hektistä, mutta nyt tilanne on vielä aikaisempaakin haastavampi. Koska järjestelmä muodostuu kuitenkin yksittäisistä ihmisistä, onkin tärkeää tarkastella yksittäisten työntekijöiden jaksamista ja työkykyä tässä haastavassa tilanteessa.

Jos työstä ja työpäivän aikana sattuneista tapahtumista tai tunteista ei ole kelle kertoa, alkaa mieli täyttyä likaa. Melko pitkälle pärjäämme niin, että yritämme itse selvitellä työn herättämiä ajatuksia ja tunteita tai osaamme laittaa työpaikan ovi kiinni, emmekä tuo sieltä kotiin yhtään mitään. Mutta joskus asiat vain alkavat painaa, työ ei enää tunnu omalta mielekkäältä työltä.  Työtehtävät lisääntyvät tai omat kyvyt eivät ole enää oikeassa suhteessa senhetkiseen työhön. Tulee tarve ja halu jakaa ajatuksia jonkun kanssa.

 

Yksilötyönohjauksessa on mahdollista pohtia omia työhön liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti ulkopuolisen, koulutetun työnohjaajan kanssa. Tavoitteena on ammatillisen osaamisen, motivoitumisen ja työhyvinvoinnin lisääminen sekä uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisy. Yksilötyönohjaus tapahtuu asiakkaan ja työnohjaajan kanssa kahdestaan.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmätyönohjauksessa käsiteltäviä asioita voi olla asiakassuhteiden tai ryhmädynamiikan tarkastelua tai oman työotteen jakamista ja käsittelyä muiden kanssa.

Ryhmätoiminta antaa mahdollisuuden uusien ja erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Ryhmätyönohjaus on luottamuksellista ja kaikilla ryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus työnohjauksessa käsitellyille asioille.

Työnohjaus ei kuitenkaan ole terapiaa, eikä lapsuuden lähteille lähdetä. Työnohjaaja ei ole se, joka julistaa totuutta. Jokainen ihminen on aina itse oman työnsä paras asiantuntija. Työnohjaaja ei tule ohjaamaan sinun työtäsi, vaan päinvastoin auttaa sinua entistä paremmin ohjaamaan omaa työtäsi. Juuri sinussa on voimaa!