Blogi

Potilastietojärjestelmä kasvaa ja paranee

Julkaistu:

 Toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää, Esko Systems Oy

Kaisa-Liisa Harjapää

Kirjoittaja on Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja. Esko Systems on v. 2020 alusta toiminut julkisomisteinen inhouse-yhtiö, joka vastaa Esko-potilastietojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta.

Esko Systems sai vuoden 2020 alussa vastuulleen – ei enempää eikä vähempää kuin – Esko-potilastietojärjestelmän jatkokehittämisen ja ylläpidon. Esko-potilastietojärjestelmä koostuu useista toisiinsa liitetyistä toiminnallisista tuoteosioista, voidaankin puhua kokonaisesta tuoteperheestä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevät ammattilaiset tuntevat mitä parhaiten erikoissairaanhoidon Eskon, onhan Esko ollut käytössä jo vuodesta 1996 alkaen. Tänään Eskoa käytetään OYS:n lisäksi Oulaskankaan sairaalassa sekä Lapin, Länsi-Pohjan ja Vaasan keskussairaaloissa. Eskon Antti-anestesiaosio on käytössä Kainuun keskussairaalassa.

Eskon yli 10 000 käyttäjää ovat tutkitusti tyytyväisiä käytettävyydeltään erinomaiseen ja toimintavarmaan potilastietojärjestelmään, joka omalta osaltaan parantaa potilasturvallisuutta.

 

Jokaista em. sairaaloissa asioivaa asiakasta Esko-potilastietojärjestelmä koskettaa ammattilaisten ohella, olipa kyseessä päivystyskäynti, leikkaustoimenpide tai osastohoitojakso. Päivystys- ja käyntitilanteissa asiakkaan tiedot ja tutkimustulokset kirjataan Eskoon, jolloin ne ovat ajantasaisesti hoitoon osallistuvien saatavilla. Eskoa käytetään leikkaus- ja anestesiatoimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa. Kokonaiskuvaa osastohoidossa olevien potilaiden hoitotilanteesta seurataan Eskossa. Edellä muutama esimerkki siitä mihin kaikkeen potilastietojärjestelmää käytetään.

Esko-potilastietojärjestelmästä rakennetaan parhaillaan terveydenhuollon Eskoa, joka tulee kattamaan erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon ja potilashallinnon toiminnot.

Toiminnallisesti Eskoa voidaan jatkossa käyttää ajanvarauksesta alkaen niin terveyskeskuksissa kuin erikoissairaanhoitoon keskittyneissä sairaaloissa, raskauden seurannasta aina ikäihmisten hoitoon. Potilastietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan tietojen katkeamattoman liikkumisen eri toimijoiden ja toimintojen välillä.

Esko on valittu tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmäksi! Kaikessa Eskon kehittämistyössä avainasemassa on käyttäjälähtöisyys. Niinpä hyödynnämme vahvaa nykyisistä ja tulevista käyttäjistä koostuvaa asiantuntijaverkostoa uusien toimintojen sisällön määrittelyssä ja suunnittelussa, yhteistyössä on voimaa.

 

Uusi OYS edellyttää paljon tietojärjestelmiltä, niin myös Eskolta. Teemme tiiviistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin edustajien kanssa varmistaaksemme Eskon taipumisen laajoihin toiminnallisiin muutoksiin.

Uusien tuoteosioiden kehittäminen on valtavan mielenkiintoista ja antoisaa. Yhtä lailla meidän on kuitenkin huolehdittava, että Esko on ajan tasalla ja palvelee vaativaa erikoissairaanhoitoa. Tuotekehityksen ohella me Esko Systemsissä vastaamme mm. Esko-pääkäyttäjien tuesta.

Meidän eskolaisten kanssa työskentelee pitkään mukana olleita konsultteja, erityisosaamista omaavia lyhytaikaisissa toimeksiannoissa työskenteleviä konsultteja ja laaja joukko omistajien sekä sidosryhmien asiantuntijoita. Potilastietojärjestelmätoimittajana me koemme tekevämme merkityksellistä työtä. Jospa vielä kuluvan vuoden puolella voisimme jatkaa työn tekemistä ja tavata nykyisiä sekä tulevia ammattilaisia ja Esko-käyttäjiä kasvotusten!