Blogi

PoPSTerista integraatiohankkeen kautta hyvinvointialueeseen

Julkaistu:

 PoPSTerista integraatiohankkeen kautta hyvinvointialueeseen

Jouko Luukkonen

Jouko Luukkonen toimii hankejohtajana POPsote-hankkeessa. POPsote on Pohjois-Pohjanmaan soteuudistusta eteenpäin vievä hanke, jossa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana.Hankkeen tavoitteena on parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja palvelukokemusta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeilla on ollut matkan varrella monta nimeä. Viimeisin historia alkaa vuodesta 2015, jolloin käynnistettiin PoPSTer-hanke. Sen jälkeen tuli POPMaakunta-vaihe, jossa tavoitteena oli monialainen maakunta.

POPMaakunta-vaiheen rinnalla käynnistettiin vuonna 2018 Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteinen integraatiohanke. Siinä lähdettiin yksilötasolta saakka selvittämään, mistä palvelujen kustannukset syntyvät. Löydettiin selviä havaintoja päällekkäisyyksistä ja resursseja turhaan kuluttavista palveluketjuista. Havaintojen johdosta toteutetuilla toimintatapojen muutoksilla on saatu selvää etua sekä asiakkaalle että palvelujen kustannuksista vastaaville organisaatioille.

Keskeinen havainto on ollut, että palvelujen kehittämisessä tarvitaan yhteinen tietopohja ja yhteiset palveluprosessit. Kysymys on kuuluisasta integraatiosta.

 

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteinen integraatiohanke laajeni koko maakunnan kattavaksi ns. kuntahankkeeksi syksyllä 2019. Kesällä 2020 kuntahanke sisällytettiin POPsote-hankkeeseen, jossa palveluja kehitetään neljässä kehittämisohjelmassa: lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut ja hoitotakuu. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy mm. tietojohtamisen hankeosio.

Kaikki tämä on valmentanut maakuntaa kohti uutta hyvinvointialuetta. Se toteuttaa palvelujen integraation kaikki ulottuvuudet: järjestämisen, palveluiden tuottamisen, rahoituksen sekä tiedon integraation. Uskomme, että tämä tuottaa myös kansalaisille parempaa ja sujuvampaa palvelua.

 

POPsote-hanketyötä on viety eteenpäin ensisijaisesti nykyisten organisaatioiden kehittämistyönä. Hanketta käynnistettäessä otettiin vahvasti kantaa siihen, että tulevan hyvinvointialueen ennakoivaan valmisteluun ei lähdetä. Hankesuunnitelmassa vain sote-palvelustrategiatyö ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ovat osioita, joissa muita enemmän suuntaudutaan tulevaan rakenteelliseen uudistukseen.

Lainsäädännön edetessä eduskunnassa katse kääntyy kuitenkin koko ajan enemmän kohti tulevaa hyvinvointialuetta. Jos ja kun lait tulevat voimaan heinäkuussa 2021, alkaa 8 kuukautta kestävä väliaikaisen valmistelutoimielimen kausi. Sinä aikana tulee valmistella pitkälti kaikki se, josta tammikuussa 2022 valittava aluevaltuusto ryhtyy päättämään.

Siksi Pohjois-Pohjanmaallakin on käynnistynyt valmistautuminen ns. väliaikaishallinnon kauteen. Haluamme olla valmiina käynnistämään hyvinvointialueen rakentamistyön heti, kun lait tulevat voimaan. Tässä vaiheessa se tarkoittaa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon hyväksymistä ja sen toiminnan käynnistämistä asiantuntijaryhmänä niin, että se valmistelee tulevan valmisteluorganisaation. Varsinainen esim. henkilöstö- ja sopimusasioihin liittyvä valmistelu käynnistyy vasta sen jälkeen, kun lait ovat tulleet voimaan.