Blogi

OYS Plus on ikkuna yliopistosairaalan arkeen

Julkaistu:

 OYS Plus on ikkuna yliopistosairaalan arkeen

Mervi Tervo

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö.

Suomessa on viisi yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Oulun yliopistollinen sairaala OYS vastaa puolen Suomen vaativasta erikoissairaanhoidosta ja täällä sijaitsee mm. Suomen pohjoisin syöpätautien sädehoitoyksikkö. Sairaala hoitaa vuosittain noin 140 000 potilasta ja toiminnasta vastaa noin 7 000 eri alojen ammattilaista, joista lääkäreitä on noin 1 000 ja hoitohenkilöstöä 4 000.

OYS on kuin pieni kaupunki, missä iloitaan ja surraan jokainen päivä. Joka tunnille on olemassa oma tarinansa ja joka päivä syntyy lukuisa määrä uusia onnistumisia, joista haluamme kertoa OYS Plussan välityksellä myös muille. Tuomme esille, miten paljon erilaista osaamista yliopistollisen sairaalan sujuva arki vaatii.

OYSissa potilasta hoitavat huippuammattilaiset. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi sairaalassa työskentelee laaja joukko mm. sairaalahuoltajia, lääkinnän, tekniikan ja turvallisuuden osaajia ja ruoka- ja välinehuollon ammattilaisia. Ilman heidän panostaan sairaala ei toimisi eivätkä potilaat saisi ruokaa tai lääkkeitä. Välinehuolto turvaa, että oikeat leikkaussali-instrumentit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näiden lisäksi sairaalan toimintaan vaikuttavat lukuisat muutkin henkilöstö- ja ammattiryhmät. Verkkomediassa ääneen pääsevät sairaalan monien huippuosaajien lisäksi OYSin asiakkaat ja potilaat.

 

Uutisoimme potilashoidon ohella myös muista OYSin ajankohtaisista asioista. Tutkimus ja koulutus ovat keskeisiä yliopistosairaalan toimintoja, joiden kautta turvataan maailman huippua oleva hoito ja uusien terveydenhuollon ammattilaisten kouluttautuminen alalle. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhdessä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa OYS kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia koko Pohjois-Suomen tarpeisiin. Sairaalassa on lisäksi myös monia muita kouluttautumismahdollisuuksia esimerkiksi oppisopimuspaikkojen kautta. Sairaalaan otetaan jatkuvasti uusia työntekijöitä eri aloille.

 

Tulevien vuosien keskeinen muutos tulee olemaan uuden yliopistollisen sairaalan rakentuminen nykyisen sairaalan viereen.  OYS Plus uutisoi rakentamishankkeesta ja sen etenemisestä sekä erilaisista uudistamisohjelmista, joita OYS 2030 -ohjelmaan liittyy. Uudistamishankkeista merkittävin on uuteen osaamiskeskusmuotoiseen organisaatioon siirtyminen. Siinä hoito kerätään nykyisiä erikoisaloja ja yksikköjä suurempiin kokonaisuuksiin, mikä joustavoittaa ja tehostaa potilaan hoitoa.

Myös OYSin viestintää kehitetään aktiivisesti. OYS Plus -kanavan lisäisi lanseerataan samanaikaisesti uudistunut oys2030.fi -verkkosivusto, jonne on koottu keskeistä tietoa Suomen tämän hetken suurimmasta sairaalarakentamishankkeesta. Kevään ja syksyn mittaan lanseerataan muita verkkosivukokonaisuuksia mm. uusiin osaamiskeskuksiin ja opastukseen liittyen.

Nautinnollisia lukuhetkiä!