Blogi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhä kuntien vastuulla

Julkaistu:

 Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Päivi Laajala

Kirjoittaja on Oulun kaupunginjohtaja.

Iso-Britanniassa ja Norjassa on tutkittu, miten kulttuuritapahtumissa, kuten museoissa, taidenäyttelyissä ja konserteissa käymisellä on myönteinen yhteys koettuun hyvinvointiin ja terveyteen sekä yleensä tyytyväisyyteen. Liikunnan myönteiset terveysvaikutukset ovat itsestään selviä. Työ luo parasta hyvinvointia, on myös tuttu sanonta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävissä asioissa kunnilla on merkittävä rooli. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden järjestettäviksi, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kuntien vastuulla. Yhteistyö yritysten, järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa korostuu entisestään.

Kulttuurin terveysvaikutusten vahvistamiseen saimme Oulussa historiallisen tilaisuuden, kun Oulun kaupunki valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa heti, ja se tulee näkymään kaupungissamme ja koko Pohjois-Suomessa kasvavana luovuutena, kiinnostavana taiteena ja monipuolisina tapahtumina ja elämyksinä. Monipuolisella kulttuurilla on aikaisemmissa Euroopan kulttuuripääkaupungeissa ollut merkittäviä työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia.

 

Liikkumisen edistämisessä olemme saaneet erityistä huomiota pyöräilykaupunkina. Kolmas baanamme Maikkulaan valmistui hiljattain ja toistakymmentä kilometriä uutta baanaa on suunnittelussa. Pyörätiet ovat aikuisväestön suosituin liikuntapaikka.

Maikkulan baanalla on vuosittain yli 800 000 kävelijää ja pyöräilijää, Linnanmaan baanalla yli miljoona ja Mäntylän baanallakin lähes 600 000. Samalla kun kaupunkimme maine pyöräilykaupunkina kasvaa, pyöräily edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

 

Oulun seudun kuntien työllisyyden kuntakokeilun myötä seudun kunnille siirtyi valtion TE-toimistosta yli 15 000 työttömän työnhakijan työllisyyden edistämistehtävä. Myös muut TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalvelut ovat siirtymässä kuntien tehtäväksi vuoden 2024 alusta alkaen. Mikäli kunnat onnistuvat toivotulla tavalla tässä tehtävässä, on sillä valtava vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Yksi suurimmista tulevaisuuden hyvinvointihaasteista liittyy ilmastonmuutokseen. Oulun kaupungin ympäristöohjelmaan on kirjattu ne toimenpiteet, joilla kaupunki yhtäältä tehostaa ja parantaa omaa toimintaansa ja toisaalta tarjoaa kuntalaisille ja yrityksille keinoja kestävään toimintaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen on mitä suurimmassa määrin hyvinvointiteko ja pienistäkin toimista syntyy yhdessä merkityksellisiä.

Tulevaisuuden kunta on sivistyksen, työllisyyden, elinvoiman ja kestävän ympäristön rakentaja – ja siten edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.