Blogi

Hyvä työyhteisö tehdään yhdessä

Julkaistu:

 Hyvä työyhteisö tehdään yhdessä

Sari Hirsikangas

Kirjoittaja toimii resurssijohtajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vastaten rekrytointipalvelujen ja osaajayksikön toiminnasta.

Hyvinvoiva ja osaamistaan uudistava henkilöstö, jonka on mahdollista tehdä omannäköistään työ- ja urapolkua, on PPSHP:n voimavara.

Terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus, riittävyys ja pysyvyys haastavat organisaatiotamme ja sen toimintaa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, haaste on valtakunnallinen. Tämä on näkynyt rekrytointiyksikön arjessa jo pitemmän aikaa vaikeutuneena työntekijöiden saatavuutena sekä avoimien virkojen ja toimien laskevana hakijamääränä.

Tutkimusten mukaan työntekijöiden pysyvyyteen organisaatiossa vaikuttavat monet tekijät, kuten johtaminen, (reilu johtajuus, avoin viestintä, työstä saatu palaute, kiittäminen) työn autonomia, työn ja yksityiselämän harmonia, työntekijän vaikuttamismahdollisuudet, uralla eteneminen, palkkaus, työolosuhteet jne. Työntekijöiden positiiviset kokemukset työssä lisäävät heidän sitoutumistaan organisaatiota kohtaan. Jatkuvien muutosten keskellä elettäessä meidän onkin tärkeä puhua yhdessä asioista me-hengessä rakentaen parempaa työn ja toiminnan tulevaisuutta.

Jotta osaajia riittää tulevaisuudessa, tulee huolehtia siitä, että terveydenhuoltoalan työ näyttäytyy houkuttelevana heille, jotka suunnittelevat kouluttautumista alalle ja että pitovoima jo työssä olevien työntekijöiden kohdalla on hyvä. Kun sisäinen työnantajakuva eli työntekijöiden mielikuva ja kokemus työstä ja työpaikasta on kohdallaan, ulkoisen työnantajakuvan rakentamisessa ollaan jo pitkällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys edellyttää työnjaon kehittämistä. Eri ammattihenkilöiden välisen yhteistyön sujuvuus on osa toimivaa työnjakoa, joka edellyttää moniammatillisen työotteen omaksumista ja kehittämistä.

Myös digitalisaation hyödyntäminen ja kansainvälinen rekrytointi, joka täydentää osaavan henkilöstön saatavuutta ja palveluiden turvaamista, tulevat olemaan merkittävässä roolissa. Koulutusjärjestelmän tulee osaltaan olla reagointikykyinen ja joustava koulutusmäärien lisäämisessä ja koulutuspolkujen räätälöimisessä. Aktiivinen yhteistyö työnantajan, koulujen, TE-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa on myös tärkeää.

Henkilöstön pito- ja vetovoimaan vaikutamme kaikki yhdessä. Se välittyy sanoista, joilla viestimme työstämme, sen merkityksestä ja sisällöstä toisille ihmisille. Hyvän työntekijäkokemuksen ääni kantaa kauas ja houkuttaa uusia työntekijöitä luokseen. Tärkeää on yhdessä pitää huolta siitä, että meillä on jatkossakin työntekijöitä tekemässä merkityksellistä työtä ja antamassa pohjoisen Suomen asukkaille heidän tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Tehdään hyvää työyhteisöissä yhdessä monella tapaa ja huolehditaan, että meillä on hyvät työntekemisen puitteet ja tukiverkosto auttamassa.