Blogi

Esko Systems Oy luo hyvinvointialueen IT-ratkaisuja

Julkaistu:

 Esko Systems Oy luo hyvinvointialueen IT-ratkaisuja

Kaisa-Liisa Harjapää

Kirjoittaja on Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja. Esko Systems on vuoden 2020 alusta toiminut julkisomisteinen inhouse-yhtiö, joka vastaa Esko-potilastietojärjestelmän kehittämisestä sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuudesta tuleville hyvinvointialueille.

Onhan eletty mielenkiintoista aikaa, kun Suomessa on käyty historialliset aluevaalit ja valittu ensimmäiset aluevaltuustot hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden myötä tulevat rakenteelliset muutokset tuovat väistämättä uusia tarpeita myös sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) IT-ratkaisuille.

Tarvitaan ratkaisuja, joilla saadaan esimerkiksi asuin- ja asiointipaikasta riippumatta tilannekuva palveluita tarvitsevan asukkaan saamista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Tarvitaan ammattilaisten käyttöön yhtenäiset ja käytettävyydeltään hyvät järjestelmäratkaisut, joilla varmistetaan, että ammattilaisten aika voidaan käyttää ihmisten kohtaamiseen. Osa toimivaa kokonaisuutta ovat sote-järjestelmiin liitettävät kansalaisten sähköiset palvelut, joiden avulla palveluita tarvitsevat voivat vaikkapa tuottaa tietoja terveydentilastaan tai hoitaa asioitaan sähköisesti palvelunantajan kanssa.

 

Me Esko Systemsissä olemme aivan keskiössä rakentamassa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhtenäistä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä muodostuvaa tietojärjestelmäkokonaisuutta (APTJ-kokonaisuus).

Pohjana tälle sote-järjestelmäkokonaisuudelle on tutkitusti paras Esko-potilastietojärjestelmä. Esko sai Lääkäriliiton ”Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021” -tutkimuksessa jälleen käyttäjiltä parhaat arvosanat, kouluarvosanalla tulos oli 8,7. Tälle pohjalle on hyvä kehittää ja rakentaa uutta.

Vuosi 2022 on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti! Jatkamme entistäkin vahvempina Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakentamista. Omana tuotekehitystyönä kehitämme pitkään käytössä ollutta Esko-potilastietojärjestelmää, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankimme kevään 2022 aikana valittavalta toimittajakumppanilta, samoin suun terveydenhuollon ratkaisun.

Hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023 olemme vielä siirtymävaiheessa, jossa Eskoa käytetään edelleen erikoissairaanhoidossa sekä Oulun yliopistollisessa sairaalassa että Oulaskankaan sairaalassa ja nykyisiä järjestelmiä käytetään perusterveydenhuollossa ja osin myös sosiaalihuollossa. Siirtymäajan jälkeen Esko-kokonaisuus otetaan käyttöön alueella hallitusti ja vaiheittain.

 

Moniammatillinen tuotekehitysporukkamme painaa kiivaasti töitä, toiset määrittelevät tulevia toimintoja, toiset toteuttavat ja testaavat niitä. Nykyistä Esko-ratkaisua kehitetään vastaamaan perusterveydenhuollon ja potilashallinnon tarpeita.

Kokonaan uusien toimintojen kuten ajanvarauksen sekä raskauden seurannan ja opiskelija- ja kouluterveydenhuollon osalta olemme päässeet jo esittelemään ratkaisuja hyvinvointialueen tuleville käyttäjille. Innostus ja odotus uutta Eskoa kohtaan kasvavat mitä pidemmälle tuotekehityksessä edetään.

 

Vuosi 2021 oli meille Esko Systemsissä melkoinen kasvun vuosi. Vahvistimme tiimiämme lukuisin rekrytoinnein ja kilpailutimme sovelluskehitykseen lisää kumppaniyrityksiä. Nykyinen erikoissairaanhoidon-Esko laajeni tuoteominaisuuksiltaan merkittävästi. Jo mainitut perusterveydenhuollon ja potilashallinnon tuoteosioiden kehitystyöt etenivät huimaa vauhtia. Loppuvuodesta alkoi näyttää siltä, että Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Esko on vahvoilla Lapin hyvinvointialueen alueelliseksi ratkaisuksi.

Viimeistään vuoden 2021 aikana ponnistimme valtakunnallisesti sote-kentän tietoisuuteen, kiinnostus Eskoa kohtaan on ollut ja on laajaa. Me tietysti toivomme, että mahdollisimman moni hyvinvointialue päättäisi lähteä rakentamaan tulevaa järjestelmäkokonaisuutta Eskon pohjalta!