Blogi

Biopankki Borealis tutkimuksen tukena

Julkaistu:

 Pia Nyberg ja Raisa Serpi

Raisa Serpi ja Pia Nyberg

Kirjoittajat ovat biopankki Borealiksen johtaja Raisa Serpi ja suunnittelupäällikkö Pia Nyberg. Molemmat ovat taustaltaan biolääketieteen tutkijoita ja työskentelevät nykyään tutkimusta tukevan infrastruktuurin parissa Pohjois-Suomen biopankki Borealiksessa.

Potilaiden hoito ja diagnostiikka kehittyvät vain tutkimuksen kautta. Tutkimusta varten biopankki kerää ja säilyttää kudos- ja verinäytteitä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteisiin liitetään tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja sairauskertomuksista ja potilasrekistereistä.

Vuonna 2015 perustetun Pohjois-Suomen biopankki Borealiksen tutkimusalueena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Lyhyesti sanoen Borealiksen tehtävä on siis tukea biolääketieteellistä tutkimusta. Tutkijat ovat toki kautta aikojen keränneet näytteitä ja suostumuksia kansalaisilta, mutta keräykset ovat kohdistuneet vain tiettyyn tautityyppiin tai tietyn tutkimuskysymyksen ratkaisemiseen.

Biopankkisuostumus sen sijaan on laaja ja kattaa myös tulevia tutkimuksia, joiden yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa. Tätä kautta kerätyt arvokkaat aineistot ovat laajemman ja monitieteisemmän tutkijajoukon käytettävissä.

 

Biopankin toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi. Biopankin perustajat ja omistajat ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Nordlab sekä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä. Suomessa sairaalabiopankit on rakennettu osaksi terveydenhuoltoa, millä pyritään kaventamaan kuilua tutkimuksen ja potilastyön välillä.

 

Suomessa ja varsinkin Pohjois-Suomessa on ainutlaatuinen, yhtenäinen väestöpohja tutkimuksen kannalta. Tämä johtuu alueemme maantieteellisestä eristäytyneisyydestä ja verrattain vähäisestä muuttoliikkeestä. ¨

Oman alueemme potilaiden hoitojen kehittämiseksi tarvitsemme tutkimusaineistoa juuri tästä väestöstä, jotta alueelliset terveyserot eivät kasvaisi. Tähän mennessä jo yli 35 000 kansalaista on antanut suostumuksensa ja luvan tallettaa näytteensä biopankki Borealikseen. Jatkossa mahdollisuus antaa biopankkisuostumus sähköisesti ja toisaalta kansalaisten mahdollisuus hallinnoida omaa suostumustaan Kanta-palvelun kautta tullee helpottamaan ja nopeuttamaan suostumus- ja näytekeräystä entisestään.

Näytteiden ja niihin liittyvien tietojen avulla tutkijat kehittävät uusia lääkkeitä ja hoitoja erilaisia tauteja vastaan. Biopankkiin näytteensä luovuttavien kansalaisten, biopankkiin näytteitä keräävien hoitohenkilöstön edustajien sekä tutkijoiden työllä kehitämme yhdessä parempaa terveyttä.