Tutkimus & opetus

Asiantuntijaorganisaatio oppii koko ajan

Julkaistu:

Muutos ja kehitys ovat OYS:n asiantuntijaorganisaatiossa jokapäiväistä arkea.

 Asiantuntijaorganisaatio oppii koko ajan

Lääketiede kehittyy nopeasti, toimintaympäristön muutokset haastavat kehittämään ja uuteen sairaalaan siirtyminen vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä. Tiedon lisääntyessä asiantuntijat parantavat koko ajan omaa tapaa toimia.

Sairaanhoitopiirin strategian mukaan toimintaa tulee kehittää, parantaa ja arvioida koko ajan. Tämä tavoite läpäisee koko sairaalan ja näkyy arjessa eri tavoin.  Toimintaa muutetaan uuden tiedon pohjalta. Esimerkiksi potilaan hoitoketjua analysoidaan ja tietoa käytetään hoitoketjun parantamiseksi.

OYS-erityisvastuualueen tutkimus- ja arviointiylilääkäri, professori Miia Turpeinen kertoo, että viiden viime vuoden aikana erityisvastuualueella tehty kliininen tutkimus on johtanut kymmenissä hankkeissa suoraan diagnostisten käytäntöjen sekä hoitolinjausten ja -käytäntöjen muutoksiin. Samalla hoidon laatu paranee. Kyse ei aina ole uuden käytännön tai menetelmän käyttöönotosta vaan myös luopumisesta.

– Useiden tutkimusten ansiosta olemme voineet osoittaa jonkin menetelmän tehottomaksi ja lopettaneet turhan käytännön. Lisäksi noin kymmenen tutkimuksen ansiosta on syntynyt aineettomia oikeuksia, muuta kaupallista toimintaa, tuotteita tai palveluja.

Tiede tärkeä tehtävä

Yliopistosairaalan yksi keskeinen tehtävä on tutkimus eri tieteenaloilla. PPSHP:n strateginen tavoite on parantaa tutkimustyön tuloksellisuutta ja tukea tutkimusryhmien nousua kansainväliselle huipulle.

– Tieteellinen tutkimus lisää henkilöstön asiantuntemusta, verkottaa sairaalaa kansainvälisesti ja tuo potilaiden hoitoon uusia mahdollisuuksia, sanoo Miia Turpeinen.

Sairaalaylihoitaja Merja Meriläinen sanoo, että hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä tukee hoitotyön tutkimusneuvosto, lisäksi kullakin sairaalan tulosalueella on omat tutkimus- ja kehittämistyöryhmänsä. Yksittäisillä työntekijöillä on mahdollisuus saada jatkokoulutusta, osallistua tutkimustyöhön ja kehittää ammatillista osaamistaan. Yksilöiden kehittämisideoita kerää sähköinen innovaatioalusta.

Kukin henkilöstöön kuuluva on itse työnsä paras asiantuntija. Oman työn ja potilaiden hoidon kehittäminen on lähtökohtana PPSHP:n vuosittaisessa laatupalkintokilpailussa, johon arvioitavaksi tuodut hankkeet ovat juurtuneet hyvin käytäntöön. Hankkeet ovat jouduttaneet potilaiden hoitoprosessia, luoneet uusia työskentelymalleja ja madaltaneet ammattiryhmien välisiä raja-aitoja.

OYS:ssa toimii myös kansallinen yksikkö, FinCCHTA eli Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment. Sen tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä eli se pyrkii varmistamaan, että potilaita hoidetaan tavoilla, jotka todella vaikuttavat.