Tutkimus & opetus

Opiskelijaperehdytys kasvaa verkossa

Julkaistu:

DigiPePe -opiskelijoiden yleisperehdytys on saanut OYSissa harjoittelua tekeviltä opiskelijoilta hyvää palautetta motivoivana, kattavana ja hyödyllisenä oppimisalustana.

 Opiskelijaperehdytys kasvaa verkossa
Opetussairaalan harjoittelijoiden yleisperehdytys tehdään verkkoalustalla.

Opiskelijoiden perehdytys tehostui vuosi sitten, kun sähköinen perehdytys otettiin käyttöön. Kliiniseen harjoitteluun tutustutaan jo ennen opetussairaalan harjoittelun alkua verkossa. Yleisperehdytys verkossa kuuluu jokaiselle yliopistolliseen sairaalaan tulevalle sote-alan ammattikorkeakoulun tai ammatillisten oppilaitosten harjoittelijalle. Se on opiskelijoiden käytössä koko opiskeluajan.

Viime vuonna sosiaali- ja terveysalan opiskelijat suorittavat OYSissa arviolta noin 2 200 harjoittelujaksoa, valtaosan niistä tekevät sairaanhoitajaopiskelijat.

Opiskelijapalautteen mukaan kokonaisuutta pidetään käytännöllisenä ja hyödyllisenä. Nuoret arvostavat sitä, että harjoittelun vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin voi perehtyä omassa tahdissaan. Perehdytyksen kautta oppimistavoitteiden laatiminen helpottuu ja konkretisoituu.

– Meidän tehtävämme on auttaa opiskelijaa samaan oppimisvalmiuksia ja perehdytyksen kautta opiskelija voi itse määritellä tavoitteitaan työssäoppimisessa. Halusimme DIgiPePen avulla myös madaltaa pelkoja, joita yliopistosairaalan harjoitteluun sisältyy, kertoo ohjelman kehittäjä, opetuskoordinaattori Pirkko Sivonen.

DigiPePe sisältää runsaasti harjoitteluun ja organisaatioon liittyvää tietoa pienistä yksityiskohdista laajempiin kokonaisuuksiin. Sisältö pohjautuu näyttöön perustuviin asioihin. Verkkoalustalla tutustutaan muun muassa hygienia- ja turvallisuusohjeisiin, työelämän pelisääntöihin sekä organisaation yleistietoihin.

– Tieto siirtyy jokaiselle samanlaisena ja tavoitteena on, että harjoittelun aloittaminen olisi turvallista ja opiskelujen eteneminen tavoitteineen selkeytyisi. Jokainen yli 140 harjoitteluyksiköstä antaa sen lisäksi oman perehdytyksen tehtäviin. 

Yleisperehdytys kehitettiin yhdessä sosiaali- ja terveysalan verkkokoulutuksiin erikoistuneen Mediecon kanssa. Siihen on pyritty saamaan mukaan moderneja pelillisiä elementtejä muun muassa kertaustehtävissä ja esittelyjen rakenteessa.

Sairaalan opiskelijaohjaajilta ja opetuskoordinaattoreilta yleisperehdytys säästää tuntuvasti aikaa. Harjoitteluyksikön opiskelijaohjaaja voi keskittyä perehdyttämään harjoittelijaa yksikköön ja sen toimintatapoihin ja tehtäviin.

– Yleisperehdytyksen jälkeen opiskelija tulee valmiimpana taloon. Ja onhan hyvä perehdytys myös rekrytoinnin työkalu tulevaisuudelle, Pirkko Sivonen kertoo.

Kasvaa ja kehittyy

DigiPePe kehittyy osaamispohjaiseksi alustaksi, jossa on jo mahdollista perehtyä sydänkeskuksen, leikkausyksikön sekä lasten tehon ja valvonnan tehtäviin. Esimerkiksi sydänmaailmassa on tietoa muun maussa sydänsairauksista, potilaan hoidosta, tutkimuksista, toimenpiteistä jne. Sisältöjä ovat suunnitelleet opiskelijaohjaajat ja opetuskoordinaattorit. Tulossa on myös osastotyön sisältöön ohjaava oppimisympäristö.

– Kehittyvä opiskelijaperehdytys luo turvallisen ja hyvän pohjan harjoittelujaksolle ja ammattitaidon kehittymiselle. Tästä lupauksesta me haluamme pitää kiinni, kiteyttää Pirkko Sivonen.