Tutkimus & opetus

Knoppi tukee oppimista

Julkaistu:

Oulun yliopistollisen sairaalan oppimisympäristö Knoppi tarjoaa kliinisten taitojen koulutusta sairaanhoitopiirin henkilöstölle ja lääketieteen opiskelijoille.

 Tietokoneruudulta seurataan viereessä tilassa tapahtuvaa harjoitusta.
Kliinisten taitojen keskuksessa järjestetään mm. simulaatio-opetusta.

Kliinisten taitojen keskuksen, Knopin vastuuyksikön päällikkö, erikoissuunnittelija Ari Huttu kertoo, että lääketieteen kandidaatit opiskelevat keskuksessa esimerkiksi ompelua, pistoksia, kanyylin laittamista, verisuonikirurgiaa ja leikkaussalipukeutumista.

– Lääketieteen opiskelijoilla on Knopissa useampien erikoisalojen ryhmäopetusta. Kandien suosiossa ovat myös itsenäisesti varattavat ompelun omatoimiset harjoittelut, Huttu toteaa.

Sairaanhoitopiirin henkilöstölle keskuksessa järjestetään muun muassa elvytys- ja simulaatioharjoituksia sekä ergonomiakoulutuksia ja hoitotyön työpajoja. Simulaatioita todellisuutta jäljittelevällä koulutusmallilla voidaan harjoitella vaikkapa johtamista, opiskelijaohjausta, palautekeskusteluja ja vuorovaikutusta yleensäkin.

Simulaatiotiloissa harjoitusta ohjataan studiosta ja oppimistilannetta voi seurata toisessa tilassa livenä vertaisryhmä. Suurin anti näistä harjoituksista saadaan harjoituksen jälkeen, kun tehtävä puretaan ryhmässä ja ryhmä antaa palautetta toimijoiden onnistumisista ja kehittämiskohteista.

– Moniammatillisten ryhmien harjoituksissa olemme huomanneet muun muassa, miten merkittävä vaikutus kommunikaation, yhteistyön ja johtamisen harjoittelulla on hätätilanteissa.

Keskus on muunnettavissa opetuksen lisäksi neuvottelu- ja kokoustiloiksi. Omat tilat yliopistosairaalan yhteydessä helpottavat täydennyskoulutusten järjestämistä, säästävät kustannuksia ja työntekijät pääsevät niihin helpommin.

Katso Knopin esittelyvideo alta.