Tiedote

OYSin uusi A-rakennus on valmis – alitti hankebudjettinsa liki 25 miljoonalla eurolla

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi A-allianssin taloudellisen loppuselvityksen 7.5. pidetyssä kokouksessaan.

Oulun yliopistollisen sairaalan uusi A-rakennus on valmistunut. Rakennus luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle virallisesti maaliskuun lopulla, mutta käyttöönottovaihe, eli esimerkiksi tilojen varustelu ja kalustaminen sekä henkilöstön perehdytykset ja koulutukset ovat olleet tiloissa käynnissä jo noin vuoden verran – käyttöönottovaiheeseen tilat luovutettiin useita kuukausia alkuperäistä aikataulua aiemmin. Ensimmäisiä potilaita uusiin tiloihin odotetaan loka-marraskuussa tänä vuonna.

Taloudellisessa loppuselvityksessä rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 240 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitebudjetti oli 264,5 miljoonaa euroa, eli budjetti alitettiin noin 24 miljoonalla eurolla. A-allianssin lopullinen tavoitekustannus, noin 231,5 miljoonaa euroa, alitettiin noin 13,7 miljoonalla eurolla.

”Tämänkaltainen alitus tavoitekustannuksissa ja läpimenoajassa kertoo allianssin onnistumisesta. Kuitenkaan esimerkiksi tilaajan asettamista tavoitteista, rakentamisen laadusta tai käyttäjien tiloille, laitteille ja järjestelmille asettamista vaatimuksista ei ole tingitty missään vaiheessa”, OYS 2030 -ohjelman ohjelmajohtaja Kari Pekka Tampio kommentoi.

Kehitysvaihe pohjana sujuvalle rakentamiselle

Hanke toteutettiin allianssimallilla, jossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kumppaneina olivat päätoteuttaja NCC Suomi Oy, talotekniikkaurakoitsija Aro Systems Oy sekä automaatiourakoitsija Siemens Osakeyhtiö.  Lisäksi allianssissa hankkeen suunnittelusta vastasi A-insinöörit Oy:n, Granlund Oy:n, UKI Arkkitehtien, Lukkaroinen Arkkitehtien ja arkkitehtitoimisto Tähti-Set:in muodostama konsortio.

OYSin uudistamisessa lähtökohtana on ollut potilaslähtöisyys, jonka varmistamiseksi niin toiminnallista kuin teknistäkin suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä sairaalan henkilöstön ja allianssin palveluntuottajien kanssa jo alkumetreiltä lähtien. ”Esimerkiksi palvelumuotoilu ja sote-taustaisten sairaalasuunnittelijoiden asiantuntemus on ollut tässä keskeisessä roolissa, että henkilöstön näkemykset ja palveluntuottajien tekninen asiantuntemus on saatu kohtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Tampio kertoo.

Varsinaista rakentamista edelsi kehitysvaihe, jonka aikana esimerkiksi hankkeen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toiminnan asettamat vaatimukset määriteltiin yhteistyössä allianssiosapuolten kanssa – tätä kehitysvaiheen yhteistyötä voidaan Tampion mukaan pitää yhtenä syynä myös hankkeen onnistumiselle.

”Yhdessä laadittujen pelisääntöjen, prosessien ja toteutussuunnitelman ansiosta koko toimitusketju suunnittelusta toteutukseen toimi saumattomasti. Hankekielellä tällä vältettiin hukkaa. Esimerkiksi muutokset jo tehtyihin suunnitelmiin saatiin minimoitua ja sitä kautta vältettiin mahdollisia lisäkustannuksia. Keskeisessä roolissa oli myös sujuva päätöksenteko, osaava ja kokenut projektihenkilöstö sekä toimiva yhteistyö ja loistava yhteishenki hankkeen osapuolten kesken – näillä eväillä ja opeilla on hyvä jatkaa myös muissa uudistamisohjelman hankkeissa”, Tampio jatkaa.

A-talon rakentaminen käynnistyi vuonna 2019 ja se on ensimmäinen sairaalan uudesta päärakennuksesta valmistuva osa. Rakennus käsittää hieman yli 56 000 bruttoneliön verran tiloja esimerkiksi tehohoidolle, leikkaustoiminnalle, synnytyksille sekä eri erikoisalojen vuodeosastoille.