Hyvinvointia pohjoiseen

OYSiin sydänkeskus vuodenvaihteessa

Julkaistu:

Osana OYSin organisaatiouudistusta sairaalaan rakentuu sydänkeskus, joka yhdistää potilaan tarvitsemia erikoisaloja, jolloin potilaiden hoito on parempaa ja turvallisempaa.

 Sairaanhoitaja tarkistaa potilaan elintoimintoja.

OYSin uusi sydänkeskus on budjetiltaan yksi yliopistosairaalan suurimmista osaamiskeskuksista. Osaamiskeskuksia syntyy vuodenvaihteessa lukuisia osana sairaalan organisaatiomuutosta. OYSin sydänkeskukseen yhdistyvät kardiologia, sydänkirurgia ja sydänanestesia.

Osaamiskeskuksen johtaja Kari Ylitalon mukaan toiminta jatkuu vuodenvaihteessa erikoisalojen yhdistymisestä huolimatta lähes entisellään.

– 1.1.2022 muuttuu organisaatio, mutta potilastyö jatkuu lähes entisellään. Isommat muutokset toimintaan hiotaan valmiiksi uudessa organisaatiossa, kun muutto uuteen sairaalaan on edessä, tiivistää Kari Ylitalo.

Kaikki sydänsairauteen liittyvät toiminnat siirtyvät osaamiskeskukseen. Tämä tarkoittaa sydänpoliklinikkapalveluja, kardiologiaa eli elimistön sisälle ulottuvia toimintoja, rintaelinkirurgiaa, anestesiologiaa, vuodeosastoa 3 A, sydänvalvontaa, kardiologian toimenpideseurantaa ja akuuttiosastoa sekä päiväsairaalatoimintaa.

– Osastolla 3 hoidetaan myös verisuonikirurgisia potilaita ja meillä on runsaasti yhteistyötä myös sisätautien kanssa. Hyväksi koettu yhteistyö jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin.

Toiminnallinen muutos osaamiskeskuksessa ei ole niin raju kuin uusi organisaatiorakenne saattaisi antaa ymmärtää. Potilastyö ja tilat eivät miksikään vielä muutu.

–  Organisoitumista on toki jo mietitty uuden sairaalan näkökulmastakin ja alamme hyvissä ajoin valmistautua tulevaisuuden sairaalaan muuttoon, mutta vuodenvaihteessa ei isoja toiminnallisia muutoksia tule, Ylitalo vakuuttaa.

Eri osaajien tiiviimpi yhteistyö antaa mahdollisuuden kehittää potilaiden hoitoprosesseja turvallisemmiksi ja lisätä toiminnan tuottavuutta. Yhteistyön tiivistyminen näkyy johtoryhmätyöskentelyssä, meeting-toiminnassa ja ennen kaikkea jokapäiväisessä sydänpotilaan hoitotyössä.

–  Tästä yhteistyöstä kasvaa siemen, joka valmistaa meitä myöhempiin muutoksiin. Uskon sen näkyvän potilastyössä pian ja antavan meille eväät kehittää potilasprosesseja edelleen ja luoda uusia käytäntöjä uuteen sairaalaan.

Vihdoinkin sydänkeskus

Hoitotyön osalta muutos on lääkärikuntaa isompi, koska hoitotyö organisoituu matriiseihin – täysin uudenlaiseen hallintomuotoon. Ylitalo uskoo siinä päästävän onnistuneeseen ratkaisuun.

– Hyvällä, tiiviillä yhteistyöllä voimme kehittää kokonaisuuden mahdollisimman sujuvaksi, Ylitalo korostaa.

Sydänkeskuksen lääkäreille muutos on pienempi ja pitkälti toivottu, sillä OYS on ollut ainoa yliopistosairaala, jolla ei ole ollut sydänkeskusta. Nyt se siis vihdoin perustetaan palvelemaan koko Pohjois-Suomea.