Hyvinvointia pohjoiseen

OYSiin Suomen ensimmäiset tekonivelrobotit

Julkaistu:

Robottiavusteiset tekonivelleikkaukset aloitetaan Oulussa huhtikuussa. Uusi teknologia säästää potilaan kudoksia ja varmistaa tekonivelen oikean asennon, jolloin toipuminen on nopeampaa ja uusintaleikkaukset vähenevät.

 OYSiin Suomen ensimmäiset tekonivelrobotit

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on hankkinut kaksi tekonivelten asennuksessa käytettävää robottia. Polvi- ja lonkkaleikkauksiin soveltuva tekonivelrobotti on noin metrin korkuinen robottikäsivarrella varustettu laite. Tekonivelrobotteja on eri puolilla maailmaa käytössä noin tuhat. Euroopassa laitteita on toistasataa, mutta vastaavaa ei ole vielä muualla Pohjoismaissa käytössä. Ouluun hankittava laite on Stryker AB:n valmistama Mako-robotti.

Robottiavusteisessa leikkauksessa potilaalle tehdään tietokonekuvauksen jälkeen yksilöllinen leikkaussuunnitelma, jonka leikkaustiimi toteuttaa robotin avulla. Kone varmistaa, että polven tai lonkan luu muotoillaan sahalla tai jyrsimellä juuri suunnitelman mukaiseksi. Kirurgin työtä robotti ohjaa potilaan luustosta tehdyn kolmiulotteisen mallinnuksen avulla.

– Robotin leikkausjälki on perinteistä tekonivelleikkausta tarkempi, jolloin luuta ympäröivien pehmytkudosten vaurioita voidaan välttää. Esimerkiksi polvileikkauksessa robottikäsivarsi ohjaa kirurgin käyttämää sahaa ja estää terää etenemästä pehmytkudoksiin, kertoo OYSin tekonivelkirurgian vastuulääkäri Ari-Pekka Puhto.

Esimerkiksi lonkan tekonivelen asennuksessa lonkkakupin asettaminen oikean syvyyteen ja kallistukseen on haastavaa. Puhdon mukaan tyypillinen vaiva lonkkaleikkauksen jälkeen on jalkojen pituusero, ja tätä pysytään robotin avulla välttämään käsityötä paremmin.

Parempi laatu vähentää uusintaleikkauksia

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdään kaikkiaan vuosittain noin 2 000 tekonivelleikkausta, joista uusintaleikkauksia on noin 300. Robottihankinnan tavoitteena on parantaa leikkausten laatua tarkemmalla tekonivelten asennuksella sekä samalla vähentää uusintaleikkausten tarvetta. Kahdella robotilla arvioidaan tehtävän noin 800 leikkausta vuosittain.

– Uusintaleikkauksista suuri osa tehdään pari vuoden sisällä, jolloin virheasennot paljastuvat. Nykyiset tekonivelet ovat pitkäikäisiä, eikä materiaalien kulumisen takia enää tarvita juurikaan uusintaleikkauksia kuten aiemmin, Puhto kertoo.

OYSissa tehdyn tutkimuksen mukaan uusintaleikkauksen kustannus on liki parikymmentätuhatta euroa, joten niiden vähentämisellä on merkittävä taloudellinen vaikutus. Laitteen käyttöikä on noin 10 vuotta, jolloin robottien hankintahinnan arvioidaan tulevan säästöinä takaisin muutaman käyttövuoden jälkeen.

Periaatteena jatkuva toiminnan uudistaminen

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoo, että OYSin tavoite on uudistua jatkuvasti sekä tutkimuksellisesti turvallisiksi ja vaikuttaviksi todettujen hoitomuotojen käyttöönottamisella, että toiminnallisilla uudistuksilla.

– Uudet toimintamallit ja teknologiat ovat tärkeimpiä keinojamme tuottaa laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitoa potilaalle. Uudistamme toimintaamme parhaillaan kokonaisuutena uuden yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisen OYS2030-hankkeella, joka sisältää niin toiminnan kuin tilojen uudistamisen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia sekä potilaan että osaajien näkökulmasta, Luoma kertoo.

Kuva: Stryker Ab

Kuvateksti: Tekonivelrobotissa käytetään erilaisia leikkausintrumentteja riippuen toimenpiteestä. Kuvan robotit on varustettu polvileikkaukseen käytettävillä instrumenteilla.