Hyvinvointia pohjoiseen

OmaOYS-palvelu kokoaa sähköisiä palveluja

Julkaistu:

Yhteys yliopistollisen sairaalan asiakkaisiin siirtyy vähitellen uuteen sähköiseen OmaOYS-palvelukanavaan.

 OmaOYS-palvelu kokoaa sähköisiä palveluja

Projektipäällikkö Heli Anttila ja projektisuunnittelija Tarja Käckman kertovat, mikä OmaOYS-palvelu on ja mitä etuja sillä saavutetaan.

1. Mikä on OmaOYS.fi -palvelu?

OmaOYS (www.omaoys.fi) on uusi sähköisen asioinnin palvelu nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Yhteydenpito asiakkaisiin siirtyy vaiheittain OmaOYSiin ja se on tärkeä askel kohti maailman älykkäintä sairaalaa. Palveluun kirjaudutaan vahvan tunnistuspalvelun kautta pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

2. Mitä palvelulla tavoitellaan?

Tavoitteena on koota palveluun kaikki yliopistollisen sairaalan tarjoamat sähköiset palvelut yhdellä kirjautumisella. OmaOYSissa voi tällä hetkellä antaa luvan sähköisiin palveluihin ja tekstiviesteihin, päivittää omat yhteystiedot ja muokata omia yhteyshenkilöitä. Lisäksi voi tarkistaa omat ajanvaraukset ja siirtyä jo käytössä oleviin sairaalan sähköisiin palveluihin. OmaOYSissa voi myös vastata kyselyihin esimerkiksi elämänlaadusta tai esitiedoista ennen leikkausta niiden yksiköiden potilaat, joilla on jo sähköiset lomakkeet käytössä.

3. Mitä etuja palvelu tuo henkilöstölle?

OmaOYS vapauttaa työaikaa, sillä se vähentää paperityötä, puhelinpäivystystä sekä siirtää kirjaamistyötä asiakkaille.

4. Mitä etuja palvelu tuo asiakkaalle?

OmaOYS on ajasta ja paikasta riippumaton tapa olla yhteydessä sairaalaan. Palvelussa voi hoitaa asioita silloin, kun se itselle sopii. Asiakas voi helposti varmistaa tietojen ajantasaisuuden, hallinnoida lupia ja valtuutuksia sekä osallistua omaan hoitoonsa.

5. Miten palvelun käyttöönotto etenee?

Palvelun markkinointi asiakkaille lisääntyy eri kanavissa. OmaOYS on jokaisen käytettävissä ja kaikkien toivotaan kirjautuvan palveluun. Henkilöstön kannattaa tutustua palveluun ja kannustaa potilaita ja lähipiiriä ottamaan se käyttöön. 

6. Miten palvelu kehittyy jatkossa?

Palvelu on alkuvaiheessa, ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Kehitystyön alla on tällä hetkellä etävastaanotto, viestinvaihto ja sähköiset MRI/TT-esitietolomakkeet. Näiden lisäksi suunnitelmissa on monia muita toimintaa helpottavia ominaisuuksia esimerkiksi biopankkirekisterin suostumus.