Hyvinvointia pohjoiseen

Esko oli jälleen paras potilastietojärjestelmä

Julkaistu:

Sairaanhoitajille tehdyn kyselyn perusteella, Esko on paras potilastietojärjestelmä sairaalaympäristössä.

 Kuvassa kaksi hoitajaa katsoo mobiili-Eskolta potilastietoja.
Sairaanhoitajat arvioivat Esko potilastietojärjestelmän parhaaksi julkisten sairaaloiden kategoriassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa ”Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin ”Esko-potilastietojärjestelmä koettiin sairaalaympäristössä parhaiten organisaation sisäistä tiedonkulkua tukevaksi, hyödyllisimmäksi, rutiinitehtävien suorittamisessa helpoimmaksi sekä vakaimmaksi ja nopeimmaksi järjestelmäksi.

Kysely toteutettiin keväällä 2020 ja siihen vastasi 3 912 sairaanhoitajaa, joista pääosa työskenteli julkisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, sosiaalialalla tai yksityissektorilla. Kouluarvosana-arvioinneissa julkisen sairaalan toimintaympäristössä Esko sai ylivoimaisesti parhaan arvosanan, 8,2.  Julkiset sairaalat -kategoriassa arvosanat jakautuivat välille 5,6–8,2. Yksikään muu järjestelmä Eskon lisäksi ei saanut arvosanaa 8 tai yli.

Eskon järjestelmäkehitystä on tehty alusta asti käyttäjien kanssa moniammatillisella kehittäjätiimillä ja jatkuvassa vuoropuhelussa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Järjestelmä on käytössä OYS:issa, Länsi-Pohjan, Lapin ja Vaasan keskussairaaloissa. 

– Olemme vilpittömän kiitollisia siitä, että tiivis yhteistyö käyttäjien ja tuotekehityksemme välillä kantaa hedelmää tässäkin tutkimuksessa, iloitsee Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

Potilastietojärjestelmällä on suuri merkitys hoitoprosessien toimivuudelle. Esko on alusta saakka tehty tukemaan suomalaisen terveydenhuollon toimintaa. Tietojärjestelmäkyselyn päätelmissä todetaankin osan tietojärjestelmistä saavuttaneen melko hyvin Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiassa asetetut tavoitteet, ja sairaala-kategoriassa Esko on juuri tähän joukkoon yltänyt järjestelmä.

Esko potilastietojärjestelmää on kiitetty aikaisemmassakin hoitotyön ammattilaisille tehdyssä kyselyssä. Myös lääkäreiltä se on saanut toistuvasti hyviä arvosanoja.

Julkisen sektorin asiantuntijana toimivan Deloitte Finlandin selvityksessä 2019 Esko todettiin toiminnallisesti ja arkkitehtuuriltaan kustannustehokkaaksi, laadukkaaksi ja parhaaksi Suomessa käytössä olevaksi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäksi, joka on laajennettavissa myös perusterveydenhuoltoon.