Hyvinvointia pohjoiseen

Ensihoito organisoituu uudelleen

Julkaistu:

Ensihoidon siirtämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alusta valmistellaan jo vankasti.

 Ensihoitaja ambulanssin sisätiloissa.
Kuva Tiina Mäki

Ensi vuoden alusta PPSHP:hen syntyy Suomen suurin ensihoitopalvelu. Tällöin Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksella hoitama ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Ensihoidon toiminta-alue kattaa kaikki alueet Rukan tunturista Kalajoen hiekkasärkille ja Pyhäjärvelle.

Asiakkaalle palvelun muutos ei näy: ambulanssi tilataan kuten ennenkin ja ensihoidon palvelut toimivat kuten aiemminkin.

Hallinnollisen muutoksen ohessa ensihoidon palveluja halutaan kuitenkin kehittää asiakaslähtöisemmäksi, koska ensihoito saattaa haja-asutusalueilla olla asukkaan ainoa mahdollisuus saada apua ympärivuorokautisesti. Ensihoidon siirto osaksi sairaanhoitopiiriä on järkevää, jotta ensihoito saadaan nivellettyä paremmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Näin voidaan parantaa haja-asutusalueilla asuvien pohjoispohjalaisten mahdollisuuksia pärjätä pitempään kotonaan.

Organisaatiomuutosta valmistelee yhdessä monien toimijoiden kanssa projektipäällikkö Mirja Annala sairaanhoitopiiristä. Aiemmin hän on toiminut Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkönä ja ollut mukana myös maakunnallisissa sote-valmisteluissa.

Oikeaa apua oikeaan aikaan

– Kun ihminen tilaa ambulanssin, hän on hädässä, mutta se ei aina tarkoita henkeä uhkaavaa tilannetta. Ensihoito on ottanut valtavia harppauksia 1990-luvun jälkeen, hoito on tasalaatuista kaikkialla ja hätätilapotilaan hoito on ensiluokkaista. Mutta kun kyse on muusta kuin henkeä uhkaavasta tilanteesta, ensihoidon henkilöstöllä ei ole riittävästi keinoja ohjata asiakasta oikeaan hoitoon, Annala kertoo.

Vuonna 2020 ensihoidolla oli noin 70 000 tehtävää, joista korkean riskin tehtäviä on noin 30 prosenttia ja loput olivat tehtäviä, joissa peruselintoiminnon tila on vakaa, mutta vaatii ensihoidon tekemää hoidon tarpeen arviointia. Näiden hoidon tarpeen arviointiin liittyvien tehtävien osuus lisääntyy koko ajan.

– Ensihoitajien mahdollisuus toimia näissä tilanteissa on puutteellista. Lisäksi terveydenhuollon kenttä on niin pirstaleinen, että toimijoiden on mahdotonta hahmottaa, mitä palveluita missäkin kunnassa on saatavana.

Useimmiten ensihoito voi vain arvioida, viedäänkö asukas yhteispäivystykseen Ouluun tai Oulaskankaalle vai kehotetaanko häntä hakemaan apua kotikunnan sosiaalihuollosta tai terveyskeskuksesta.

– Ihmisellä itsellään ei ehkä ole voimia tai osaamista hakea apua, joten hän saattaa jäädä hätänsä kanssa yksin ensihoitajien lähdettyä. Meidän on luotava tiiviimmät hoitoketjut, jotka mahdollistavat, ettei näin käy, vaan asiakas saa oikeanlaisen avun oikeaan aikaan.

Oikean avun piiriin ohjaamiseksi ensihoitoa uudistetaan myös yhdessä maakunnallisen POPsote-hankkeen kanssa. Yhteistyön syventäminen on Annalan mukaan välttämätöntä. Kun ensihoidon mahdollisuuksia ohjata potilas oikeaan hoitoon tehostetaan, raskaan erikoissairaanhoidon hoidon tarve vähenee, hoitojaksot lyhenevät ja kustannuksia säästyy.

–Ja ennen kaikkea: tällöin ensihoitajat voivat ohjata ihmisen tälle tarkoituksenmukaisimpaan hoitoon, Mirja Annala korostaa.

Asemapaikat ja valmiudet entiset

Liikkeenluovutuksen periaatteella kaikki ensihoidon työntekijät siirtyvät uuteen PPSHP-organisaatioon vanhoina työntekijöinä. Asemapaikat ja valmiudet säilyvät ennallaan.

– Uusi hallintomalli vaikuttaa henkilöstön työsuhde-etuihin, ensihoitajien tehtävänkuva on sovitettava sairaanhoitopiirin palkkajärjestelmään ja henkilöstöresurssin hallinnalle on luotava malli, koska vastaavaa toimintaa ei aiemmin ole sairaanhoitopiirissä ollut. Uusi organisaatio rakennetaan tämän vuoden aikana, Annala sanoo.

PPSHP:n uudessa osaamiskeskuspohjaisessa organisaatiossa ensihoito on oma toimialueensa. Sairaanhoitopiiri nimittää uuden toimialueen johtajan piakkoin rakentamaan uudistusta. Osaamiskeskuspohjainen toiminta alkaa ensi vuoden alussa.

Tietojärjestelmät linkitettävä

– Koska ensihoidon toiminta on sairaanhoitopiirille täysin uutta, PPSHP:ssä on mietittävä esimerkiksi lääke- ja ajoneuvohuollon järjestäminen alusta loppuun. Ensihoidon tietojärjestelmävaatimukset ovat myös erilaiset kuin sairaanhoitopiirillä, joten pääosin maantiellä työskenteleville ensihoitajille tarvitaan uudenlaisia järjestelmämäärityksiä ja mobiilitoimintaa.

Henkilöstön työsuhdeasioiden hoitamiseksi on alkamassa ainakin työvuorosuunnittelujärjestelmän pilotointi. Siinä tutkitaan, voidaanko Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa käytettyä järjestelmää käyttää rinnakkain tai integroida PPSHP:n työvuorosuunnittelun järjestelmään.

Annalan mukaan myös henkilöstöltä odotetaan asennemuutosta ja oman työnsä kehittämistahtoa. Yhteistyö viranomaisten, kuten poliisin ja sosiaalihuollon kanssa varmistetaan tämän vuoden aikana uuteen tilanteeseen.

Suomen suurin ensihoitopalvelu

  • Ensihoidossa työskentelee yli 400 henkilöä Pohjois-Pohjanmaalla
  • 32 asemaa eri puolilla maakuntaa
  • Ensihoitotehtäviä vuosittain yli 70 000
  • 41 välittömässä valmiudessa olevaa ambulanssia ja noin 60 varayksikköineen. Ajoneuvoista 13-15 uusitaan joka vuosi. Vuoden 2022 kalustohankintaprosessi on aloitettu.