Tutkimus & opetus

Olli Helmisestä vuoden tutkija

Julkaistu:

Aktiivisen tutkimuksen ansiosta potilas saa koko ajan uusimman tiedon mukaista hoitoa, sanoo Olli Helminen.

 Olli Helminen Vuoden tutkija -tunnsutus käsissään.
Olli Helminen haluaa säilyttää tuntuman potilaisiin ja vaativiin leikkauksiin. Kuva Mika Vallineva

Oulun yliopistossa tutkitaan parhaillaan ahkerasti maha-suolikanavan syöpiä, ja dosentti Olli Helminen kuuluu tutkijoista aktiivisimpiin. 33-vuotias Helminen on julkaissut alaltaan jo 80 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja hänellä on ohjattavanaan kymmenen väitöskirjatutkijaa.

Tieteenteko ei kuitenkaan ole Helmisen päätyö. Neljänä työpäivänä viidestä hän hoitaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa potilaita vatsaelinkirurgian erikoislääkärinä eli leikkaa ruokatorven ja mahan syöpiä, hankalia palleatyriä ja tekee muita isoja ruoansulatuskanavan leikkauksia.

Merkittävä osa potilaista on syöpäpotilaita.

Yhden työpäivän viikossa hän on Oulun yliopiston kliinisen opettajan pestissä, jossa aikaa jää myös tutkimustyöhön, mutta siihen kuluu lisäksi paljon iltoja ja viikonloppuja.

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö myönsi kesäkuun alussa Helmiselle Vuoden kliininen tutkija 2022 -palkinnon. Tämä tuntui hänestä lämmittävältä.

–  Kun on tehnyt tutkimusta kaikki illat, tuntui hyvältä kun sähköpostiin saapui ilmoitus palkinnosta.

Palkinnolla Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta sairaanhoitopiirissä työskentelevälle kliinikolle, joka oman potilastyönsä ohessa tekee aktiivisesti tutkimusta ja toimii samalla innostavana esimerkkinä muille.

Potilastyö onkin Helmiselle tärkeää. Sitä hän ei halua vähentää, jotta tuntuma vaativiin leikkauksiin ja potilastapauksiin säilyy vahvana.

– Jos on paikalla vain kolme työpäivää viikossa, niin raskas kirurgia kärsii.

Pohjana laajat potilasaineistot

Tutkimustyössään Olli Helminen on keskittynyt ruokatorvisyöpään ja keuhkosyöpään sekä muihin maha-suolikanavan syöpiin. Hän on mukana FINEGO-tutkimuksessa, jossa on kerätty Suomessa leikatut ruokatorvi- ja mahasyöpäpotilaat yhdeksi kohortiksi potilasasiakirjoista. Helminen on lisäksi toisena päätutkijana vastaavassa kansallisessa keuhkosyöpää koskevassa hankkeessa.

Hänen tavoitteensa on muun muassa tunnistaa, mitkä tekijät parantavat maha-suolikanavan syöpien ja keuhkosyövän ennustetta ja miten nämä syövät solutasolla käyttäytyvät.

Hän sanoo, että yliopistosairaalassa tehtävä tutkimus palvelee suoraan potilasta. Kun lääkäri tekee tiedettä ja kirjoittaa artikkeleita, osaaminen pysyy yllä ja lääkäri pystyy heti soveltamaan uusinta tietoa potilaiden hoitoon. Toisaalta tuntuma potilastapauksiin antaa vakaan perustan tutkimustyölle.

– Potilas saa koko ajan parasta mahdollista hoitoa, olipa se hoito sitten leikkaus tai ei leikkausta. Leikkaaminen ei aina ole paras vaihtoehto, vaan tiedon pohjalta osaamme tehdä oikeat linjanvedot asiassa.

Maha-suolikanavan syöpien hoito on Oulun yliopistollisessa sairaalassa hyvällä tolalla. Ala on houkutellut nuoria lääkäreitä erikoistumaan, mikä sekin osaltaan lisää tutkimusaktiivisuutta ja jälleen hyödyttää potilaiden hoitoa. Vaikka Helminenkin on nuori, jo uusi tutkijasukupolvi on tulossa.

– Jatko näyttää tosi hyvältä, meillä on aktiivista jengiä, Helminen kehuu.