Tutkimus & opetus

Kansainväliset harjoittelijat palasivat

Julkaistu:

Kiinnostus vaihto-opiskeluun on OYSissa moninkertaista verrattuna siihen, kuinka monta kansainvälistä vaihto-opiskelijaa sairaalaan voidaan vuosittain ottaa.

 Petra Sossin harjoittelu kirurgialla ylitti kaikki hänen odotuksensa.
Petra Sossin harjoittelu kirurgialla ylitti kaikki hänen odotuksensa. Kuva Mika Vallineva

Kahden koronavuoden takia vaihto-opiskelijaohjelmat ja Oulun ammattikorkeakoulun kansainvälinen harjoittelijavaihto ovat olleet pysähdyksissä viime vuoden loppuun asti. Lääkäriksi opiskelevien vaihto-ohjelma pyörähti käyntiin taas vuoden alussa. OAMK ottaa kansainvälisiä opiskelijoita vastaan jälleen syksystä alkaen.

Lääketieteen, hammaslääketieteen, lääketieteen tekniikan ja hoitotieteen tutkimus on vahvasti kansainvälistä tai vähintäänkin kansainvälisesti verkostoitunutta. Sairaalassa työskentelee lukuisia kansainvälisen taustan omaavia lääkäreitä. Monikulttuurista rikkautta luovat myös vaihto-opiskelijat, joita OYSiin tulee opiskelijavaihto-ohjelmien kautta.  OAMKista tulevat vaihto-opiskelijat osallistuvat käytännön harjoitteluun osana oppilaitoksen normaalia sairaalaharjoittelua.

Tänä keväänä lääkärivaihto-opiskelijoita sairaalassa on ollut 13. Ennen koronaa, vuonna 2019 vaihto-opiskelijoita ja muita kansainvälisiä lääkäriharjoittelijoita oli OYSissa kaikkiaan 49.

Kansainvälisten asioiden suunnittelija Elisa Mejias Oulun yliopistosta kertoo, että huhtikuun lopussa päättyneen uuden Erasmus-ohjelmakauden haussa tulijoita olisi noin 15 muun muassa Italiasta, Saksasta ja Itävallasta. Erasmus-vaihdon päätökset tehdään kesän alussa.

– OYSiin hakee moninkertainen määrä opiskelijoita kuin mitä pystymme heitä vastaanottamaan. Kyselijöitä on lähes päivittäin. Valmistuneidenkin lääkärien osalta kiinnostus on moninkertaista siihen nähden, mitä voimme ottaa, Elisa Mejias toteaa.

Pääosa lääkärivaihtoon tulevista otetaan partneriyliopistoista. Usein käy myös niin, että sairaalassa ei ole tarjolla hakijan tarpeisiin sopivaa paikkaa tai harjoittelun ajankohta ei natsaa yliopistosairaalan resursseihin.

Rikastuttava kokemus

Italialaisen Petra Sossin harjoittelu kirurgialla sujui hyvin ja ylitti kaikki hänen odotuksensa. Hän sai olla laaja-alaisesti mukana osastokierroksilla, leikkauksissa, ensihoidossa ja työpajoissa. Sossi opiskelee Sloveniassa, joten hänellä oli tullessaan kokemusta jo kahdesta erilaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä.

– OYSin harjoittelu on laajentanut näkökulmaani entisestään ja uskon sen rikastuttavan myös tulevia opintojani ja kehitystäni lääketieteen ammattilaiseksi. Olen oppinut erilaisia lähestymistapojani, saanut päivittää perustaitojani ja tietoja tavalla, jota en osannut odottaa.

Pääosa Euroopasta

Lääkärivaihtoon tullaan pääsääntöisesti Euroopasta Erasmus-ohjelman kautta, mutta pieni joukko saapuu myös Pohjoismaat ja Baltian maat sisältävän Nordplus-ohjelman kautta.  Euroopan ulkopuolelta saapuu yksittäisiä harjoittelijoita vuosittain.

– Toisaalta sillä ei ole merkitystä, minkä vaihto-ohjelman kautta heitä tulee, sillä jokainen tekee kliinistä työtä.

Lisäksi OYSissa harjoittelee suomalaisia lääketieteen opiskelijoita, jotka opiskelevat tutkintoa muualla kuin Suomessa. Suurin osa heistä tulee Virosta, mutta jonkin verran opiskelijoita tulee myös Latviasta, Saksasta, Ukrainasta ja Turkista.

–  He tekevät pääsääntöisesti lääkäriamanuenssiharjoittelua kesäisin. Kannustamme tähän harjoitteluun, koska näin voimme saada integroitua ja työllistettyä uusia lääkäreitä pysyvästi suomalaiseen terveysjärjestelmään.

Maailmanlaajuisen FIMSIC-opiskelijajärjestön (Finnish Medical Students’ International Committee) kautta sairaalaan tulee jonkin verran opiskelijoita yhden kuukauden jaksoille ympäri vuoden.  Opiskelijoiden lisäksi sairaalassa harjoittelee valmiita lääkäreitä, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa muualla kuin Suomessa.

–  Työllistyäkseen Suomeen heidän on suoritettava Valviran laillistamisprosessi, johon kuuluu kuuden kuukauden amanuenssi-jakso. Näitä lääkäreitä meillä on vaihteleva määrä, mutta tulijoita olisi huomattavasti enemmän kuin voimme ottaa.

Hope-asiantuntijavaihto on sekin ollut keskeytettynä koronan takia, mutta seuraavat Hope-vieraat on –koronatilanteen sen salliessa – tarkoitus ottaa vastaan ensi vuoden aikana.

Kirurgia suosituin erikoisala

Suosituin kansainvälinen erikoisala vuonna 2019 oli kirurgia, jossa on määrällisesti ja ajallisesti selvästi eniten vaihtoa kuin muilla erikoisaloilla. Seuraavaksi suosituimmat olivat päivystys ja sisätaudit.

–   Kirurgia on todella pidetty, koska se sisältää enemmän käsillä tekemistä ja vähemmän puhetta. Sisätaudit kiinnostavat hyvin monia, mutta tälle erikoisalalle otetaan vähemmän, koska sisätautien työn luonteen takia opiskelijaohjaus on raskasta ja aikaa vievää, joten emme voi kuormittaa yksiköitä liikaa vaihdon onnistumiseksi.

Kielitaito ja osaaminen keskeistä

Kansainvälisten amanuenssien valintakriteereissä painottuvat kaksi asiaa: osaaminen ja kielitaito. Elisa Mejias tekee hakijoiden alustavan karsinnan, pohjustaa mahdollista harjoittelua ja neuvottelee yksiköiden kanssa. Päätökset vaihto-opiskelijasta tekee yksikkö, johon harjoittelija olisi tulossa.

–  Integroidaksemme sairaalaan jo Suomessa asuvia ammattilaisia, erikoisosaajia, olemme järjestäneet myös erillisiä kieliharjoitteluja yhteistyössä kotouttamispalveluiden kanssa ennen varsinaista amanuenssuuria sairaalassa, Elisa Mejias sanoo.