Tiedote

Pohteen vuodeosastohoitoon ohjautumiseen on tehty muutoksia

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on tehty muutoksia akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden vuodeosastopaikoille ohjautumisessa.

OYS Geriatrian ja yleislääketieteen keskuksen vuodeosastoille ohjataan potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan joko tiheää laboratorioseurantaa, kuvantamistutkimuksia tai lääkärin arviota virka-ajan ulkopuolella (Yleislääketieteen keskuksen vuodeosastot) tai geriatrian erikoislääkärin arviota ja hoitoa (Geriatrikeskuksen vuodeosastot). Keskuksen vuodeosastoille sijoittumista ei rajata asuinkunnan mukaan, vaan niille voidaan sijoittaa koko Pohteen alueella asuvia potilaita.

Potilaat, joiden ei arvioida tarvitsevan kumpaakaan edellä mainittua, mutta jotka tarvitsevat kuitenkin vuodeosastopaikan, sijoitetaan Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen vuodeosastoille. Toimialueen vuodeosastopaikkoja on Oulun kaupungin alueella vain pieni määrä Rinnekodit-sairaalassa. Pääsääntöisesti käytettävät Oulun ja lähialueen Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen vuodeosastot sijaitsevat Pohteella Lakeuden ja Oulunkaaren alueella.

Potilaan vuodeosastolle sijoittumisen paikan määrittää ensisijaisesti lääketieteellinen hoidon tarve ja vasta toissijaisesti kotikunnan sijainti.

OYS Yleislääketieteen keskuksella on osastoja Oulussa, Raahessa, Oulaisissa ja Kuusamossa. Osastoilla hoidetaan aikuispotilaita, mutta hoito painottuu ikäihmisiin. OYS Geriatrikeskuksen kaikki vuodeosastot sijaitsevat Oulussa, ja näillä osastoilla hoidetaan pelkästään ikäihmisiä. Terveyden ja sairaanhoidon toimialueella vuodeosastoja on ympäri Pohteen aluetta.

Muutoksella turvataan koko hyvinvointialueen asukkaiden tasavertainen pääsy lääketieteellisen hoidon tarpeen mukaisen vuodeosastopalvelun piiriin.