Talous

PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valittiin Vuoden aktiivisimmaksi työpaikaksi Urheilugaalassa torstai-iltana.

 Minna Keskitalo ja Oili OJala poseeraavat Urheilugaalan palkintolavalla.
Suomen aktiivisin työpaikka -palkinnon vastaanottivat Urheilugaalassa Minna Keskitalo (vas.) ja Oili Ojala PPSHP:stä.

Sairaanhoitopiiri valikoitui Urheilugaalan kolmen finalistin joukkoon menestyttyään erinomaisesti valtakunnallisessa työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan arvioinnissa. Suomen Olympiakomitean asiantuntijoiden mukaan kaikille ehdokkaille oli yhteistä pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikunnan lisäämisessä.

Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala ja terveysliikunnan suunnittelija Minna Keskitalo iloitsevat upeasta voitosta. He kertovat sen viestivän siitä, että sairaanhoitopiirissä liikunnallisuus on aidosti osa työpaikan arkea.

– Pitkäjänteisen työn tuloksena meille on muodostunut toimintakulttuuri, jossa aktiivinen liikunnan edistäminen on osa investointia ja henkilöstöjohtamista, sanoo Oili Ojala.

PPSHP:ssä henkilöstöliikuntaa organisoi päätoiminen terveysliikunnan suunnittelija ja henkilöstöliikuntaa kehitetään yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa. Henkilöstöliikunnan perusta on kattava ja pitkään toiminut liikuttajaverkosto, joka motivoi ja innostaa koko henkilöstöä liikkumaan vieden suunnitellut toimenpiteet työyhteisön arkeen.

Liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen on integroitu osaksi työhyvinvoinnin suunnittelua sekä toiminnan ja talouden johtamista organisaation kaikilla tasoilla.

– Terveyden edistäminen on erittäin tärkeää, koska työ sairaalassa on vaativaa ja monenlaisia voimavaroja edellyttävää toimintaa. Työikäisen väestön terveyttä edistävät elämäntavat heijastuvat laajemmin myös perheiden elintapoihin ja tottumuksiin – myös liikunnan osalta, Ojala toteaa.

Monialaiselle joukolle monipuolisesti

Työantajana sairaanhoitopiiri haluaa tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen liikuntaan siten, että siinä huomioidaan sairaalan monialainen työympäristö ja vuorotyö.

Minna Keskitalo kertoo, että työhyvinvointitoimia suunniteltaessa kartoitetaan ensin arviointi- ja mittausmenetelmin eri työtehtävissä ja yksiköissä tarvittavia voimavaroja sekä yksilöllisiä elintapatottumuksia. Näiden tietojen pohjalta laaditaan esihenkilön ja liikuttajan johdolla terveyden edistämisen suunnitelma työyhteisön voimavarojen ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Sairaanhoitopiirissä liikuntaan aktivointi alkaa jo työterveyshuollon työhöntulotarkastuksessa, josta uusi työntekijä voi saada lähetteen ja ohjauksen terveysliikunnan suunnittelijan neuvontakäynnille. Näin hän saa itselleen kannustavan ohjauksen liikunnan aloittamiseen. Neuvonnan tavoitteena on kannustaa terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvat henkilöt aktiivisen arjen ja liikunnan pariin sekä terveyttä edistäviin elintapoihin. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan tai saada tarvittaessa yksilöllistä ohjausta.

Erinomaisia tuloksia

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on tarkoitettu työkaluksi työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Sen avulla työpaikka voi selvittää liikuntatoimintansa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kartoituksessa pisteitä sertifikaattia varten pitää saada yli 50 prosenttia ja PPSHP:lle niitä napsahti hulppeat 94 prosenttia.

– Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen henkilöstöliikunnan kehittäminen ja terveyden edistäminen tulee nyt Urheilugaalan voiton yötä yhä näkyvämmäksi koko henkilöstölle, Oili Ojala ja Minna Keskitalo toteavat.

Erityisen hyvin hoidettua oli kartoituksen mukaan henkilöstöliikunnan johtaminen, tavoitteet ja resursointi, liikuntapalvelut ja henkilöstön aktivointi liikuntaan sekä liikunta-aktiivisuus. Sairaanhoitopiirin noin 7 000 työntekijästä yli 35 prosenttia harrastaa työmatkaliikuntaa säännöllisesti.

Ojala ja Keskitalo haluavat kannustaa ja tukea henkilöstöä sekä työyhteisöjä esihenkilöstönsä johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyttä edistävää toimintakulttuuria, jossa työmatkaliikkuminen muodostaa yhden tärkeän osa-alueen.

Hyviksi havaitut keinot, esimerkiksi kampanjat työmatkaliikkumisen edistämiseksi, tulevat olemaan jatkossakin yksi toiminnan kulmakivistä.