Hyvässä hoidossa

Sepelvaltimopotilaan digipolulle palkinto

Julkaistu:

OYSin sepelvaltimopotilaan digihoitopolku osana valtimopotilaan palveluketjua voitti kansallisen Näytöllä tuloksiin -kilpailun.

 Sepelvaltimopotilaan digipolulle palkinto

OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku osana valtimopotilaan palvelupolkua on voittanut kansallisen Näytöllä tuloksiin -kilpailun ensimmäisen sijan. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) järjestämässä kilpailussa etsittiin innovatiivisia ja potilaan hoidon kannalta merkittäviä vakiintuneeksi käytännäksi muodostuneita uudistuksia, jotka ovat monistettavissa myös muiden organisaatioiden käyttöön.  

OYSin sepelvaltimopotilaan digihoitopolku jatkuu katkeamatta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Myös järjestösektori, Sydänliiton Tulppa-verkkovalmennuksen on otettu mukaan valtimopotilaan palvelupolun osaksi.

Palkintoraati kiinnitti erityistä huomiota sairaanhoitajan työnkuvan monipuolistamiseen ja tutkitun tiedon jalkauttamiseen hoitotyöhön sekä digitaalisen palvelun kehittämistä osaksi palvelupolkua. Lisäksi tunnustuksessa huomioitiin digihoitopolun kautta palvelujen saatavuuden paraneminen ja oikea-aikaisen hoidon tarjoaminen ajasta ja paikasta riippumattomana.

Arviointiraatiin kuuluivat Hotuksen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n, Hyvinvointia yhdenvertaisesti lapsille ja perheille ITLAn ja Itä-Suomen yliopiston edustajat. Hotus edistää erityisesti näyttöön perustuvia tutkimuksia ja niiden käyttöönottoa terveydenhuollossa.

Palkinnon vastaanotti sydänhoitaja Johanna Keränen. Myös Sairaanhoitajaliitto palkitsi voittaneen hankkeen.