Hyvässä hoidossa

Suolistosyöpien seulonta tuloksellista

Julkaistu:

Säännöllinen suolistosyöpien seulonta näkyy jo tähystysten ja toimenpiteiden määrissä OYSissa. Tulevaisuudessa seulonta kattaa kaikki 56–74-vuotiaat.

 Ylilääkäri, gastrokirurgian professori Tero Rautio Oulun yliopistollisesta sairaalasta
Ylilääkäri, gastrokirurgian professori Tero Rautio OYSista kertoo, että seulonnat ovat olleet tuloksellisia.

Kuluvan vuoden alusta suolistosyöpien seulonta kattaa Suomessa kaikki 60–68-vuotiaat ja vuodesta 2031 alkaen 56–74-vuotiaat. Seulontaan postitetaan kotiin kutsu kahden vuoden välein. Seulonta toteutetaan tutkimalla ulostenäytteitä, joita kansalaiset lähettävät laboratorioon.

Näytteistä tutkitaan piilevä veri. Laboratoriopalveluita tarjoavan NordLabin johtava lääkäri Tuija Männistö kertoo, että seulontatestit on viritetty herkiksi.

– Noin neljällä prosentilla osallistujista on positiivinen löydös eli verta näytteessä. He ohjautuvat jatkotutkimuksiin.

Ylilääkäri, gastrokirurgian professori Tero Rautio Oulun yliopistollisesta sairaalasta kertoo, että seulonnan aloittamisen jälkeen seulontatuloksen perusteella on jo tullut kymmeniä potilaita joko hyvänlaatuisen kasvaimen poistoon tai syövän hoitoon. Seulonta on täyttänyt tehtävänsä.

– Seulonnassa löytyy enemmän varhaisvaiheen kasvaimia, mikä siirtää meidän hoitojen painopistettä kevyemmäksi.

Seulonnan kautta tähystykseen ohjatuista potilaista 80 prosentilla löytyy jokin hoidettava tai koepalan ottoa vaativa löydös taustalta. Useimmissa tapauksissa löydös on hyvälaatuinen, esimerkiksi polyyppi. Vaikeammissa tapauksissa kyseessä on syöpä.

Polyypit ovat potentiaalisia syövän esiasteita, Rautio muistuttaa. Syöpä lähtee liikkeelle adenoomasta, ja kasvaessa adenoomasolukossa tapahtuu mutaatioita. Ennen pitkää kehittyy syöpäkasvain.

– Meillä on vakaa usko, että adenoomien poistoilla pienennetään syöpäriskiä merkittävästi.

Syöpähoitoihin verrattuna halpaa

Tero Rautio osallistui asiantuntijaryhmään, joka suunnitteli seulontojen aloittamista.

– Seulonta on erittäin hyödyllistä sekä yksittäiselle ihmiselle että kansantaloudelle. Kyseessä on kohtalaisen halpa tutkimus ja myös tähystys on halpaa verrattuna raskaisiin syöpähoitoihin.

Suolistosyöpää sairastavan potilaan viimeisten elinvuosien lääkekustannukset ovat niin suuret, että yhden potilaan hoito saattaa vuositasolla maksaa enemmän kuin koko kunnan maksama seulonta.

Ilman seulontaa suolistosyöpä havaitaan mahdollisesti vasta, kun se oireilee veriulosteina, laihtumisena, mahakipuna, hemoglobiinin laskuna tai suolen tukkeutumisena.

– Tässä vaiheessa ollaan usein jo myöhässä, koska kasvain lähettää etäpesäkkeitä ennemmin tai myöhemmin.

NordLab yhteistyökumppanina

NordLabin Tuija Männistö odottaa kansalaisten osallistuvan aktiivisesti suolistosyöpien seulontaan. Ennen aloitusta seulontaa kokeiltiin muutamissa pilottikunnissa, ja niissä yli 80 prosenttia kutsutuista osallistui tutkimuksiin.

Seulonnan piiriin kuuluvat kansalaiset saavat kotiinsa kirjeessä näytteenottovälineet, -ohjeet ja palautuskuoren.

Seulonnan mahdollinen positiivinen tulos ilmoitetaan sekä seulottavalle itselleen että hänen kotikuntansa seulontahoitajalle, joka huolehtii positiivisen testituloksen saaneen henkilön ohjauksesta ja jatkotutkimusten järjestämisestä.

Suurin osa positiivisen tuloksen saaneista lähetetään kolonoskopiaan eli suolen tähystystutkimukseen.

Näytteet tutkitaan Tampereella

Lähes kaikki Pohjois-Suomen kunnat ovat jo hankkineet suolistosyöpien seulonnan asukkailleen NordLabin kautta. Ulostenäytteet tutkitaan Tampereella Fimlabin laboratoriossa, jolla on valmiina näytteiden seulontaohjelma ja yhteydet Syöpärekisteriin.

– NordLab on seulonnassa Fimlabin yhteistyökumppani, jolta ostamme palvelun. Tässä vaiheessa meidän roolimme on enemmän sopimustekninen ja koordinoiva, Männistö sanoo.

Pitemmällä tähtäimellä harkitaan suolistosyövän seulontanäytteiden analysointia myös NordLabin omana toimintana.

Paksu- ja peräsuolisyöpä ovat Syöpärekisterin tilastojen mukaan ilmaantuvuudeltaan toiseksi yleisimmät syöpätyypit sekä naisilla että miehillä, ja niiden ilmaantuvuus on kasvussa. Viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta potilaista 68 prosenttia on elossa.