Uusi sairaala

STM myönsi poikkeusluvan OYS 2030 -ohjelman toiselle vaiheelle

Julkaistu:

Toisessa vaiheessa rakennettava C-rakennus täydentää uuden yliopistosairaalan kokonaisuuden

 STM myönsi poikkeusluvan OYS 2030 -ohjelman toiselle vaiheelle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan OYS 2030 -uudistamisohjelman toisen vaiheen rakentamiselle. Toisessa vaiheessa uuteen yliopistosairaalaan rakennetaan tiloja muun muassa avohoidolle, syöpätautien hoidolle, apteekille, laboratoriolle, kuvantamiselle sekä vuodeosastoille. Lisäksi rakennetaan tiloja opetuksen ja koulutuksen sekä kliinisten tukipalvelujen tarpeisiin. C-rakennuksen laajuus on noin 70 000 bruttoneliötä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman mukaan nyt saatu poikkeuslupa on tärkeä paitsi yliopistosairaalan toiminnan, myös koko pohjoisen Suomen terveydenhuollon kannalta. ”Uusi sairaala on meille välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Sen avulla turvaamme erikoissairaanhoidon palvelut Pohjois-Pohjanmaalla myös tulevaisuudessa ja vaativimman yliopistosairaalatasoisen hoidon osalta koko Pohjois-Suomessa. Nyt saatu päätös on myös viesti siitä, että kansallisellakin tasolla arvioituna OYS 2030 -hanke on suunniteltu ja mitoitettu oikein.”

Rakentaminen käynnistyy ripeästi

Uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan toisen vaiheen rakentaminen käynnistyy valmisteluvaiheen töillä, nyt kun pitkään odotettu päätös lopulta saatiin.

”Poikkeuslupa varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa suunnitellusti eteenpäin ja pystymme tavoittelemaan uudistamisohjelmalle asetettuja tavoitteita. Pääsemme aloittamaan hankkeen valmistelevia töitä, joista merkittävin on vanhan pesularakennuksen purkaminen noin neljä kuukautta suunniteltua myöhemmin. Tämä viivästyttää toki uudisrakennustöiden aloittamista, mutta pyrimme yhä siihen, että toisen vaiheen ensimmäisen osan rakennustyöt saataisiin valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tarkempi toteutusaikataulu selviää lähiviikkoina.”

C-rakennus nousee uuden sairaalan jo rakenteilla olevien A- ja B-rakennusten välittömään läheisyyteen, niin että rakennukset muodostavat valmistuessaan yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Kaikkiaan uusi sairaala valmistuu 2020-luvun loppuun mennessä.

Taustaa

OYS 2030 -uudistamisohjelman myötä Ouluun rakennetaan kokonaan uusi yliopistollinen sairaala. Uusien tilojen lisäksi uudistamisohjelman tavoitteena uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta ja kehittää hoidon laatua. Uudistamisohjelman kokonaiskustannukset ovat noin 1,6 miljardia euroa, josta uudisrakentamisen osuus on noin 920 miljoonaa. Nyt poikkeusluvan saaneen C-rakennuksen budjetti on 347 miljoonaa euroa.