Tutkimus & opetus

Työpajoista ja kokemuksista syntyi opas

Julkaistu:

Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivuillaan Asiakasosallisuus sotessa -oppaan. Opas tarjoaa käytännön tukea ja vinkkejä vuorovaikutukseen, kehittämistyöhön ja johtamiseen.

 Työpajoista ja kokemuksista syntyi opas
OYS Konsti osallistui asiakasosallisuusoppaan työstämiseen. Kuvituskuva OYS Konstin kuvapankista.

Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivuillaan Asiakasosallisuus sotessa -oppaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja johtajille suunnattu opas antaa tukea ja konkreettisia vinkkejä asiakasosallisuuden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja kehittämistyössä.

Oulusta mukana olivat OYS Konstin lisäksi Oulun kaupungin erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Opas pohjautuu Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rahoittamaan Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (2019–2022) -hankkeeseen. Siihen sisältyi työpajaprosessi, jossa kehitettiin palveluiden asiakasosallisuutta.  Oulussa kehittäminen kohdistui kehitysvammaisten palveluihin. Valtakunnallisesti mukana oli myös muita paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenteleviä yksiköitä.

OYS Konstin kuntoutuspalvelujen palvelupäällikkö Pirjo Roinesalo kuvaa kehittämishankkeessa mukana oloa antoisaksi.

­– Työpajat olivat todella hyviä. Niissä käytiin rikasta ja rehellistä keskustelua, hän kuvailee.

Työpajojen tarkoituksena oli hahmottaa, millaista asiakasosallisuus on ennen ollut, mitä se tällä hetkellä on ja miten sitä edistetään tulevaisuudessa. Roinesalon mukaan jo muutaman työpajan perusteella tunnistettiin, että aikaisemmasta suojelun aikakaudesta ollaan siirrytty osallistavaan aikaan ja suunta on vahvasti kohti aitoa osallistumisen aikaa.

– Tänä päivänä asiakas otetaan yksilöllisesti huomioon. Kuntoutumiselle asetetaan tavoitteet ja asiakas on mukana arjen valinnoissa, hän kuvailee.

Asiakasosallisuudella kunnioitusta

Asiakasosallisuus tarkoittaa palvelun käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun. Osallisuus voi liittyä asiakkaan omaan palveluun tai palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämiseen yleisemmin.

Asiakasosallisuushanke kytkeytyy myös työhyvinvointiin.

– Asiakas on elämänsä paras asiantuntija. Kun hän osallistuu ja palveluita räätälöidään asiakaslähtöisesti, asiakas on tyytyväinen. Kun asiakas voi hyvin, myös työntekijä voi hyvin, painottaa Roinesalo.

Työpajoihin Oulussa osallistui myös kokemusasiantuntija Jenni Holappa yhdessä kehitysvammaisen tyttärensä kanssa. Häntä ilahdutti yhteinen vahva tahtotila kehittää asiakasosallisuutta palveluissa ja toimintakulttuureissa. Hänen mukaansa kehitysvammaisen asiakkaan palveluiden yksilöllistäminen hänen tarpeitaan ja toiveitaan huomioiden koskettaa välillisesti koko perhettä.

– Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huomioiminen ja arvossa pitäminen rakentaa kunnioituksen kulttuuria, joka on hyvän hoidon ja palvelun ydintä, Holappa kuvailee.

Käytännön tukea

Asiakasosallisuuden haltuun ottaminen uuden oppaan avulla helppoa, sillä se tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisen jäsennyskehikon ja auttaa perehtymään aihepiiriin. Opas tarjoaa käytännön tukea ja vinkkejä vuorovaikutukseen, kehittämistyöhön ja johtamiseen. Koska asiakasosallisuuden toteutuminen organisaatiossa edellyttää johdolta aktiivisuutta, on oppaassa oma osionsa johtamisen tueksi.

Opas on myös kokemusasiantuntija Jenni Holapan mielestä onnistunut.

– Se on mielestäni hyvin käytännönläheinen ja helposti sovellettava. Käytettävyys on lukijaa ajatellen hyvin hiottu. Asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta syntyy pienistä asioista ja esimerkiksi näitä vinkkejä on oppaassa nostettu taitavasti esille, hän sanoo.

Valtakunnallisen hankkeen päätoteuttaja oli Työterveyslaitos. Lisäksi mukana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sekä Tampereen ja Helsingin yliopistot. Asiakasosallisuustyötä tehtiin hankkeen aikana viidessä sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa mukaan lukien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Oppaaseen voi tutustua Työterveyslaitoksen verkkosivujen oppimateriaaleista https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/asiakasosallisuus-sotessa/.