Tutkimus & opetus

Terttu jakoi apurahoja

Julkaistu:

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö Terttu jakoi 80 000 euroa kahdeksalle tutkijalle. Vuoden Tutkijan tunnustus meni LT, dosentti Olli Helmiselle.

 Terttu jakoi apurahoja
Apurahatutkijat vasemmalta alkaen: Saana Karttunen, Laura Huilaja, Johanna Krűger, Milla Kuusisto, Minna Nortunen, Olli Helminen (vuoden tutkija), Mika Nevalainen, Pia Nyberg (oik.) Kuvasta puuttuu Niina Salokorpi

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiön Tertun tarkoituksena on ter­veys­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen tu­ke­mi­nen, ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen ja alan kou­lu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen. Säätiön asiamies, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen kertoi apurahatilaisuudessa, että säätiö on jakanut hankeapurahoja lähes kymmenen vuoden ajan.

– Tänä vuonna säätiön hallitus halusi tukea uusia lupaavia tutkijoita ja -ryhmiä sekä väitöskirjatutkijoita. Kukin hanke saa 10 000 euroa työhönsä, Juha Korpelainen totesi.

Apurahat saivat seuraavat tutkijat ja hankkeet:

Dosentti, radiologian erikoislääkäri Mika Nevalainen, Magnetic Resonance Fingerprinting in Modern Musculoskeletal Imaging (MERLIN). Tutkimus keskittyy uuteen MRF-kuvantamistekniikkaan ja sen vaikuttavuuteen tuki- ja liikuntaelimistön magneettikuvantamisessa.

LT, neurologian erikoislääkäri Johanna Krűgerin ryhmässä tutkitaan työikäisten eteneviä muistisairauksia. Tutkimus tuo uutta tietoa ja työkaluja työikäisten kognitiivisten ongelmien seulontaan ja diagnostiikkaan. Tavoitteena on kehittää uusia työkaluja muistiongelmista kärsivien potilaiden arviointiin, jotta potilaat ohjautuisivat varhaisessa vaiheessa jatkohoitoon.

LT, kliinisen hematologian erikoislääkäri Milla Kuusisto sai apurahaa mm. oman tutkimusryhmän perustamiseksi multippeli myelooman tutkimukseen. Multippeli myelooma on verisyövistä isoja kustannuksia aiheuttava sairaus, joka aiheuttaa muutoksia useissa luuston osissa. Optimaalisesta luustotaudin hoidosta on vähän tutkimuksia. Kuusiston laaja-alaisessa tutkimuksessa etsitään uutta tietoa taudin hoitamiseksi hyvin.

LT, gastrokirurgian erikoislääkäri Minna Nortusen tutkimusryhmän tavoitteena on löytää haimasyövän radiologisesta kuvantamisesta nk. radiomiikkapiirteitä, joiden avulla voitaisiin yksilöidä jo ennen leikkausta kasvaimen histopatologisia ennustetekijöitä ja tarkentaa potilaan hoidon ratkaisevaa ennustetta.

Dosentti, suunnittelupäällikkö Pia Nyberg biopankki Borealiksesta sai apurahan biopankin saatavuustiedon maantieteellisen kattavuuden parantamiseen. Erilaisten potilastietojärjestelmien takia diagnooseista on mahdollista saada tutkijoille vain niistä henkilöistä, joilla on ollut sairaalakäynti OYSissa. Tällöin iso osa keskussairaaloiden biopankkinäytteistä on vaarassa jäädä tutkimuksen ulkopuolelle ja tutkimuksissa tarvittavia kontrollihenkilöitä on vaikea luotettavasti identifioida, koska diagnoositieto on puutteellista.

LT, dosentti, osaamiskeskuksen johtaja Niina Salokorven neurokirurgian tutkimus tähtää glioomien modernien kuvantamismenetelmien avulla yksilöllisesti optimoituun hoitoon. Glioomat ovat aivojen tukisolujen kasvaimia. Tarkoituksena on myös tutkia, voidaanko magneettikuvantamisella ennustaa tuumorin kasvusuuntaa ja mahdollista taipumusta uusiutumiseen sekä uusiutumisen tai kasvun nopeutta.

LL, psykiatrian erikoislääkäri Saana Karttunen ja akatemiatutkija Erika Jääskeläinen saivat apurahan tuottaakseen uutta tietoa neuromodulaatiohoitojen vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa. Hoitojen tehoon liittyvien tekijöiden tutkiminen on oleellista, jotta voidaan kehittää hoitojen teknistä toteutusta, parantaa hoidon saatavuutta ja tarjota tehokasta hoitoa mahdollisimman monelle.

Dosentti, ihotautien erikoislääkäri Laura Huilaja sai apurahan atooppisen ekseeman riskitekijöiden tutkimiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää atooppiseen ihottumaan (AD) liittyviä elämäntapariskitekijöitä, tutkia AD:n oheissairastavuutta ja sen yhteyttä taudin vaikeusasteeseen ja analysoida uusien geneettisten alttiustekijöiden yhteyttä AD:n vaikeusasteeseen. Tutkimuksessa hyödynnetään Pohjois-Suomen syntymäkohortteja, valtakunnallisia rekisteriaineistoja ja valtakunnallisen FinnGen-projektin aineistoa.

Olli Helmiselle tunnustuspalkinto

Dosentti, vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Olli Helminen palkittiin Vuoden tutkijan tunnustuksella. Olli Helminen on lahjakas ja meritoitunut kliinikko ja tutkija. Hän tekee kansainvälisesti merkittävää lääketieteellistä tutkimusta ruuansulatuskanavan kirurgian, keuhkokirurgian sekä gastropatologian saralla. Hän myös ohjaa nuorempia tutkijoita, tekee kliinistä työtä sekä toimii yliopistolla osa-aikaisena kliinisenä opettajana. Hän on julkaissut jo 33-vuotiaana 80 tieteellistä artikkelia.

Vuoden tutkijan palkinnolla Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä työs­ken­te­le­väl­le klii­nik­ko­tut­ki­jal­le, jo­ka oman po­ti­las­työn­sä ohel­la te­kee ak­tii­vi­ses­ti tut­ki­mus­työ­tä, toi­mii in­nos­ta­va­na esi­merk­ki­nä, opet­taa ja tu­kee mui­ta se­kä tut­ki­mus- et­tä po­ti­las­työs­sä. 

Dosentteja ja tohtoreita juhlittiin

Tertun apurahajuhlatilaisuudessa on perinteisesti juhlittu myös PPSHP:n palveluksessa olevia uusia dosentteja ja tohtoreita. He ovat valmistuneet pääosin vuoden 2021 aikana Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnasta.

Uudet dosentit: Samuli Hannula (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), Timo Kaakinen (anestesia), Merja Kallio (lastentaudit), Lasse Raatiniemi (Finnhems 50 yksikkö), NiinaSalokorpi (OYS neurokeskus), Maria Suo-Palosaari (radiologia, lapset), Päivi Vieira (lastenneurologia), Outi Aikio (lapset ja nuoret), Jarkko Piuhola (kardiologia) ja Heikki Wiik (OYS vatsakeskus).

Uudet tohtorit: Sanna Eteläinen (naistentaudit), Juuli Hannonen (lastentaudit), Sari Hirsikangas (konsernipalvelut), Arjaleena Ilo (gastro ja yle), Henna Jaurila (kirurgia), Valtteri Kairaluoma (gastro ja yle), Janne Kananen (kliininen neurofysiologia), Salla Karjula (sisätaudit), Risto Karvonen (ihotaudit), Lotta Kinnunen (lastentaudit), Antti Knuutinen (lastentaudit), Anna-Maija Lahti (radiologia), Kirsi Laitakari (gastro ja yle), Shilpa Lingaiah (tutkimuspalvelut, naistentaudit ja synnytykset), Venla Lohi (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), Sari Lukkari (psykiatrian tutkimus ja kehitys), Elisa Mäkäräinen (gastro ja yle),  Minna Nortunen Minna (kirurgia), Roope Parviainen Roope (lapset ja nuoret), Ari Pelli (yhteispäivystys), Arja Rantala (tutkimuspalvelut, lapset ja naiset), Henna Rossi (naistentaudit), Johanna Salonen (sisätautien tutkimusyksikkö), Susanna Savukoski (naistentaudit), Heidi Siira (kuntoutus), Susanna Tokola (syöpätaudit), Suvi Turunen (naistentaudit), Leila Ukkola (kuvantaminen) ja Janne Väisänen (korva-, nenä- ja kurkkutaudit).