Tutkimus & opetus

OYSin opetus on moniulotteista

Julkaistu:

OYS tarjoaa mielenkiintoisen erikoissairaanhoidon työympäristön noin 2 800 sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle vuosittain.

 Opiskelijat Elina, Mira, Emmi ja opetuskoordinaattori Pirkko keskustelevat verkossa olevasta yleisperehdytyksestä.
Opiskelijat Elina, Mira, Emmi ja opetuskoordinaattori Pirkko keskustelevat verkossa olevasta yleisperehdytyksestä.

OYS toteuttaa yliopistollisen sairaalan opetustehtävää tarjoamalla harjoittelu- ja työssäoppimisen mahdollisuuksia lähes 150 erilaisessa harjoitteluyksikössä.  Asiantuntevan henkilöstön ohjauksessa oppimistaan syventää vuosittain noin 2 800 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa monipuolisessa ja mielenkiintoisessa erikoissairaanhoidon ympäristössä. Harjoitteluviikkoja kertyy vuosittain 10 000.

Opiskelijat kokevat OYSin työympäristönä positiivisena ja kehittymistään tukevana:

Työyhteisö otti hyvin opiskelijat vastaan ja muutkin kuin omat ohjaajat pyysivät opiskelijoita mukaan oppimistilanteisiin. Lähiesimies oli kannustava ja aidosti kiinnostunut mitä opiskelijoille kuuluu, siitä jäi tosi kiva fiilis. Hän myös selvitti heti kaikki asiat, joita meillä tuli mieleen kysyä häneltä.

Sairaalaharjoittelu oli todella positiivinen kokemus kokonaisuudessaan. Opiskelijat otettiin hyvin vastaan ja työilmapiiri oli hyvä. Ohjaajat olivat hyvin perehtyneitä tehtäväänsä ja perehdyttivät asianmukaisesti osaston toimintaan. Ohjaajien kanssa keskustelimme kehityskohteista ja harjoittelun etenemisestä ja he pitivät huolen, että oppimiskokemuksia tulee runsaasti erilaisista potilaskohtaamisista. Opiskelijaohjaus oli kaikin puolin hyvin toteutettua ja tämän ansiosta sain lisää varmuutta omaan työskentelyyni sairaalaympäristössä.

Opiskelijaohjauksen laatukyselyyn vastaa vuosittain noin 1500 opiskelijaa tuoden kokemustaan esille positiivisten ja kehittämistä tukevien palautteiden avulla.  Opiskelijapalautteita käsitellään opetustiimissä ja yksiköiden henkilöstön kanssa. Palautteista on nostettu toimenpiteeksi muun muassa  opiskelijaperehdytyksen kehittäminen, mistä esimerkkinä on DiGiPePe-hanke, jossa opiskelijoiden perehdytys siirretään sähköiseen muotoon verkkoon.

Ohjaukseen jatkuvaa huomiota

Opiskelijaohjaus on keskeinen opetustoiminnan laatua ylläpitävä ja vahvistava tekijä. Opiskelijoilta saatujen palautteiden avulla pystytään edelleen kehittämään opiskelijaohjausta.

Ohjaajien osaamisen vahvistamiseksi on kehitetty Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön ja Mediecon kanssa ohjaavalle henkilöstölle helposti saatavilla oleva Opiskelijaohjaus- osaamisen perusteet -verkkokoulutus. Lisäksi opiskelijavastaaville toteutetaan syventäviä opintoja mm. arvioinnista, palautteen annosta ja haasteellisessa tilanteessa tukemisesta.

Laadukas ohjaus tukee tulevien työntekijöiden saatavuutta yliopistosairaalaan nyt ja tulevaisuudessa.  Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkoston (ValOpe) laatimat opiskelijaohjauksen laatusuositukset ovat toiminnan perusta.

OYS opetustiimi, johon kuuluvat opetusylihoitaja ja alueiden opetuskoordinaattorit, vastaa hallintoylihoitajan johdolla ohjaustoiminnan kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä. Yksiköissä opiskelijavastaavat vahvistavat laatuvaatimusten mukaista toimintaa koko henkilöstön ohjatessa opiskelijaa kohti tavoitteita. Esihenkilöillä on tärkeä rooli oppimisympäristön laadun vahvistajana.