Tutkimus & opetus

OYS sisätaudit houkuttelee erikoistuvia

Julkaistu:

OYSin sisätautien erikoistumiskoulutuksen maine on hyvä. Siitä konkreettisin todiste on se, että kaikki koulutuspaikat ovat täynnä.  

 Jere Saarijärvi tarkastelee koulutuspolkuaan tietokoneelta  yhdessä koulutusvastaava Iina Yliaskan kanssa.
Jere Saarijärven erikoistumiskoulutus on edennyt työn ohessa. Koulutuspolkuaan hän tarkasteli yhdessä koulutusvastaava, erikoislääkäri Iina Yliaskan kanssa.

OYSin sisätaudeilla erikoistumiskoulutuksen sisältöä on kehitetty pitkäjänteisesti. Sisätaudit on monipuolinen ja samalla haastava erikoisala. Erikoistuvan lääkärin on perehdyttävä useisiin erikoisaloihin kuten munuaistauteihin, reumatauteihin, infektiosairauksiin, kardiologiaan, veritauteihin, endokrinologiaan (hormoneja tuottavien elinten sairaudet) ja vatsan elinten sairauksiin.

Jere Saarijärvelle oli selvää, että hän haluaa erikoistua laajaan erikoisalaan. Sisätaudit viehättää häntä, koska erikoisala on niin monipuolinen.

”Ei tarvitse mennä piperrykseen, mutta kaikesta pitää tietää vähän. Se sopii minun luonteelleni. Opin parhaiten tekemällä ja saan oppia alan erikoisasiantuntijoilta. Heiltä kun sopivasti osaa kysyä, pääsee oppimaan myös hoidon taustalla piileviä logiikoita ja mekanismeja.”

Saarijärvi on ollut OYSissa pari vuotta ja erikoistumista on jäljellä noin puolitoista vuotta. Sitä ennen hän oli tehnyt terveyskeskusharjoittelun ja vuoden pätkän Kokkolan keskussairaalassa.

Hyvä ilmapiiri

”OYSissa arvostan erityisesti työporukan ryhmähenkeä. Ilmapiiri on välitön seniorilääkärien kanssa, konsultoiminen on helppoa. Erikoistuvien osalta meillä on hyvä yhteisöllinen ja toverillinen henki”, Saarijärvi sanoo.

Oma urapolku kasvaa laajalla erikoisalalla tekemisen kautta. Jokaisessa työyksikössä ja työvuorossa erikoistuvan tukena on seniorilääkäri.

”Pääsen näkemään paljon erilaisia yksiköitä ja työympäristöjä ja siten laajasti tekemään asioita. Kun en enää tarvitse kädestä pitäen -ohjaajaa, saan toimia itsenäisemmin, mutta erikoislääkäri varmistaa, että työ tehdään turvallisesti.”

Kehityskeskustelujen kautta Saarijärvi on päässyt vaikuttamaan koulutuksensa etenemiseen. ”Kun kerroin, että olen kallellaan infektiosairauksiin, minulle järjestettiin kevääksi mahdollisuus työskennellä pidempi jakso infektio-osastolla ja ehkä myöhemmin pääsen myös infektiopoliklinikalle auttamaan.”

Päivystyksen haasteita ratkottu

Sisätautien erikoistumiskoulutuksessa on käytössä koulutuspolku, joka on kehitetty yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Sen avulla varmistetaan, että koulutus on kaikille tasavertaisesti monipuolinen.

Erikoistumiskoulutuksesta vastaava Iina Yliaska varmistaa yksilöllisen koulutuspolun haastattelemalla jokaisen tulijan. Yksilöllisiä tarpeita huomioidaan myös vuosittain järjestettävin yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluin.

Sisätaudeilla on satsattu erikoistuvien perehdytykseen ja etenkin alkuvaiheen päivystystyöhön. ”Erikoistuvat kokevat päivystyksen haastavana, jopa pelottavana, joten takaamme pehmeää laskua niin, että meillä on päivystyksessä myös kokenut erikoislääkäri tukemassa”, Iina Yliaska toteaa.

”Olemme saaneet apua akuuttilääkäreiltä, jotka jakavat työkuormaa työskennellessään myös yövuoroissa.”

Jämäkästi ongelman kimppuun

Kolme vuotta sitten erikoistuvia ei hakeutunut OYSin käytännössä lainkaan. Yliaskan ottaessa koulutusvastaavan tehtävät vuonna 2018 sisätaudeista kiinnostuneista lääkäreistä oli pulaa koko OYSin erityisvastuualueella.

”Syynä saattoi olla se, että päivystysvelvollisuus koettiin raskaaksi. Ja olihan meillä tarve myös päivittää erikoistumiskoulutuksen laatua”, Yliaska kertoo.

Yliaska kävi näyttäytymässä opiskelijoille ja jakoi yhteystietojaan. Kandeille järjestettiin iltakoulutuksia, joissa erikoislääkärit kertoivat työstään. ”Yhteydenottoja alkoi tulla. Jalkautuminen tuotti tulosta.”

Kun erikoistuvia saatiin, aloitettiin koulutuksen kehittämistyö arjen työn rinnalla koulutettavia kuunnellen. ”Erikoistuvat lääkärit ovat OYSissakin keskeinen resurssi, siitä ei pääse mihinkään. Mutta kun oli työvoimaa pyörittämään arkea, voitiin vauhdittaa koulutuksenkin kehittämistä”, Yliaska sanoo.

Nuoret lääkärit arvostavat

Nuorten lääkärien yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä 2020  OYS sisätaudit ylsi palkittavien yksiköiden joukkoon koulutusmyönteisyydessään. Viiden tähden koulutuspaikkoja OYSissa olivat myös, korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö sekä pehmytkudoskirurgia.