Tutkimus & opetus

Knoppi on oppimisen keskus

Julkaistu:

Knoppi, eli kliinisten taitojen keskus, on PPSHP:n ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhdessä omistama keskus, joka tarjoaa tiloja ja puitteita henkilöstökoulutukselle sekä lääketieteen opiskelijoiden koulutukselle.

 Knoppi on oppimisen keskus
Ari Hutun mielestä Knoppi on oivallinen nimi kliinisten taitojen keskukselle.

Erikoissuunnittelija Ari Huttu pyörittää Knoppia. Hän on vastuuyksikön päällikkö ja omien sanojensa mukaan joka paikan höylä, joka organisoi, suunnittelee ja kehittää Knopin toimintaa. Knopin nimi on työporukan itse keksimä ja hän kokee sen kuvaavan kokonaisuutta hyvin.

– Knoppi on viralliselta nimeltään kliinisten taitojen keskus, mutta se oli minusta vaikeasti mieleen jäävä ja halusin sen olevan helpompi. Knoppi on sairaalaan liittyvä sana, koska knopilla tarkoitetaan puhekielessä ommelta. Lisäksi siinä on oppi-sana mukana.

Huttu kokee työnsä Knopissa erittäin mielenkiintoiseksi. Henkilöstöä on vähän, joten vastuuta on paljon. Knoppi on ollut toiminnassa kolme vuotta ja se kehittyy Hutun mukaan jatkuvasti.

– Minulla on hirveä halu kehittää Knoppia eteenpäin ja mielestäni minulla on siihen hyviäkin ideoita. Me kokeilemme koko ajan mitä kaikkea pystymme tekemään ja miten Knoppi taipuu ideoihimme.

Monipuolista koulutusta

Sairaalan henkilöstölle Knopissa järjestetään eniten elvytyskoulutuksia. Lääketieteen kandit käyvät harjoittelemassa pieniä toimenpiteitä, kuten ompelua, aseptiikkaa tai injektioiden laittamista.

– Pääsääntöisesti kaikkien hoitotyötä tekevien pitää säännöllisesti käydä harjoittelemassa elvytystaitoja. Sairaalassa on oma elvytyskoordinaattori, joka organisoi elvytyskoulutusta.

Huttu kertoo yksiköillä olevan yleensä omia kouluttajia, jotka varaavat Knopin tiloja käyttöönsä. Yliopiston puolelta koulutuksia vetävät tiedekunnan kliiniset opettajat. Yksiköt hoitavat itse osallistujat ja Knoppi tarjoaa tilat sekä välineet. Knopissa otetaan vastaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden toiveita ja tarpeita koulutusten suhteen.

Laitekoulutuksia ja muita esittelyjä järjestetään myös Knopin tiloissa. Sairaalan ja yliopiston ulkopuolisia kouluttajia on ollut tähän mennessä vähän, mutta siitä on ollut Hutun mukaan puhetta.

Tulevaisuuden tavoitteet

Uusi sairaala ja sen uudet tilat tulevat näkymään myös Knopin toiminnassa.

Huttu toivoisi, että OYSin ja Oulun yliopiston väliseen yhteistyöhön saataisiin tulevaisuudessa uuden sairaalan myötä mukaan myös Oulun ammattikorkeakoulu. Knopin elvytys- ja simulaatiokoulutukset ovat jo nyt moniammatillisia ja niissä on mukana yleensä sekä lääkäreitä että hoitajia. Huttu haluaisi nähdä yhteistyön tiivistyvän entisestään.

– Minulla on sellainen haave, että saataisiin hoitaja- ja lääkäriopiskelijat jo opintojen alkuvaiheessa yhteisiin harjoituksiin, joissa harjoiteltaisiin tiimityötaitoja ja yhteistyö tulisi luontevaksi.

Lähitulevaisuudessa Knopissa keskitytään koulutustarjonnan monipuolistamiseen ja rohkaisemaan lisää yksiköitä hyödyntämään palveluita.

– Meidän tiloihin on aina mahdollista tulla tutustumaan, mielelläni esittelen meidän toimintaa ja mahdollisuuksia.

Huttu kertoo ottavansa mielellään ideoita vastaan työntekijöiltä. Kaikenlaiset koulutustarpeet ja -toiveet otetaan ilolla vastaan.

– Olen huomannut sen, että monesti niin sanotuista hulluista ideoista voi tulla tosi hyviä tuotoksia, kun niitä vähän miettii lisää. Olen aika ennakkoluuloton ja helppo ylipuhua uusiin mielenkiintoisiin kokeiluihin, hän naurahtaa.