Töissä Oysissa

Asko Rantala siirtyy katsomoon

Julkaistu:

Oulaskankaan sairaalassa pitkän lääkärinuran tehnyt Asko Rantala siirtyy eläkkeelle. Hyvinvointialueen muodostamista hän aikoo jatkossakin seurata kiinnostuneena.

 Asko Rantala postilastyössä
Asko Rantala on työskennellyt Oulaskankaan sairaalassa 27 vuotta.

Asko Rantala kertoo olleensa mukana sote-uudistuksessa jo Paras-hankkeen aikoina eli 15 vuotta sitten. Hän uskoo, että jatkossakin uudistuksen kehitysaskelia tulee seuratuksi, mutta nyt katsomon puolelta.

– Edellinen terveydenhuollon uudistus on tehty noin 50 vuotta sitten eli siihen voi verrata. Isolta tämä näyttää, mutta eiköhän tästä hyvä tule ainakin ajan kanssa.

65-vuotiaana on hänen mielestään oikea saumakohta siirtyä eläkkeelle: soteuudistusta saavat viedä käytäntöön nuoremmat, jotka tulevat siinä järjestelmässä myös työskentelemään.

Sopivan kokoinen sairaala

Rovaniemeltä kotoisin oleva Asko Rantala opiskeli lääkäriksi Oulun yliopistossa ja kartutti työkokemusta Puolangalla, Kajaanissa, Raahessa ja Päivärinteen sairaalassa sekä OYSissa.

Sisätautilääkäriksi erikoistuttuaan hän hakeutui Oulaisiin Oulaskankaan sairaalaan, jossa työuraa tuli täyteen 27 vuotta. Hän toimi sairaalan johtavana ylilääkärinä ja tulosalueen johtajana ennen PPSHP:n vuoden 2022 organisaatiouudistusta. Kuluvana vuonna hän on ollut sisätautikeskuksen vastuuyksikköpäällikkönä Oulaskankaalla.

Hän kuvaa työpaikkaansa sopivankokoiseksi ja tiiviiksi sairaalaksi, jossa on hyvät palvelut. Henkilökuntaa on tällä hetkellä noin 250.

Pienehkön sairaalan etuihin kuuluu hänen mielestään se, että erikoisalojen – Oulaskankaalla sisätautien, kirurgian, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä lasten- ja naistentautien – ammattilaiset hankkivat monipuolisen osaamisen.

– Meillä ei ole siiloutumista ollut, henkilökunta tuntee toisensa ja toiminta on hyvin joustavaa. Erikoisalojen haltijat pystyvät hallitsemaan potilaskokonaisuutta laajemmmin. Se tuo toimintaan sujuvuutta.

Hän tietää, että lähialueen asukkaille Oulaskangas on tärkeä, ja tuki sairaalan olemassaololle on vankkaa. Potilaat ovat antaneet hyvää palautetta hoidosta.

– Potilaiden tyytyväisyyttä selittää sairaalan sopiva koko ja hyvät palvelut kuten kuvantaminen ja laboratorio. Lisäksi sairaalan organisaatio on matala, joten se on myös joustava ja ketterä potilaalle.

Joustavuutta ja yhteistyötä

Muille hyvinvointialueen organisaatioille OYS Oulaskangas voi hänen mielestään antaa mallia juuri joustavuudessa sekä yhteistyön tekemisessä. Soteuudistuksen onnistumisessa on tärkeää käytännön yhteistyö, jolla potilasvirtoja ohjataan ja hoitoketjuja toteutetaan.

– Päivystyspisteiden yhteyteen tarvitaan riittävä vuodeosastovalmius ja lisäksi kotisairaanhoidon ja ensihoidon yhteistyö eli tuetaan kotiin vietäviä palveluita. Näitä asioita on viety hyvin eteenpäin Oulussa ja Oulun eteläisen alueella.

Huolenaiheena Oulaskankaan alueella kuten koko terveydenhuoltoalalla on pula osaajista. Päättäjien ja työnantajan kannattaakin Asko Rantalan mielestä satsata vahvasti henkilökunnan työhyvinvointiin. Työolosuhteiden ja -välineiden tulee olla kunnossa ja tekijöitä riittävästi. Silloin osaajat ehtivät tehdä työnsä hyvin.

Rantala kertoo siirtyvänsä marraskuussa vapaille ja niiden jälkeen eläkkeelle hyvillä mielin. Liikunnalle ja muille harrastuksille jää nyt enemmän aikaa, mutta potilastyötä hän ei aio kokonaan jättää. Oulaskankaalle tarvitaan sisätautilääkäreitä.

– Ilmeisesti käyn tekemässä joitakin töitä jatkossakin Oulaskankaalla. Työ on mielenkiintoista ja potilaat mukavia.