Töissä Oysissa

Henkilö- ja työyhteisöesittelyt: Pohteen tietohallinnon digiprojektitoimisto

Julkaistu:

Pohteen tietohallinnon digiprojektitoimistossa työskentelee moniammatillinen joukko osaajia. Jokainen saa olla oma itsensä ja tuoda rohkeasti esille mielipiteensä - tässä porukassa erilaisuus nähdään isona voimavarana.

 Henkilö- ja työyhteisöesittelyt: Pohteen tietohallinnon digiprojektitoimisto
Osa digiprojektitoimiston henkilöstöstä.

Keitä olette?

Työskentelemme Pohteen tietohallinnon digiprojektitoimistossa. Meitä on yhteensä noin 30 henkilöä. Projektitoimistomme projekteissa työskentelee ICT-ammattilaisten lisäksi asiantuntijalääkäreitä, hoitotyön ammattilaisia, peruskoulun opettajia, diplomi-insinöörejä, geronomi, toimittajia, sosiaalityöntekijä, useita lääkehuollon asiantuntijoita, sosionomi sekä muita projektiosaajia. Jos miettii nimikkeitä, niin joukossamme on projektipäälliköitä, projektisuunnittelijoita, hankepäällikkö, hankekoordinaattoreita, asiantuntijoita ja proviisoreja.

Mitä teette? Minkälainen on tyypillinen työpäivänne?

Työskentelemme UUTE- ja AAPO-ohjelmien parissa. Uuden toiminnan teknologia-ohjelmassa (UUTE) määritellään, hankitaan ja käyttöönotetaan uuden Oulun yliopistollisen sairaalan toimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Toimintamalleja uudistetaan ja tilojen käyttö on erilaista kuin vanhassa sairaalakiinteistössä. Uudet tietojärjestelmät lisäävät toiminnan tehokkuutta sekä parantavat potilas- ja henkilöturvallisuutta.

AAPO puolestaan keskittyy Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön yhtenäinen Esko- ja Saga-järjestelmiin pohjautuva tietojärjestelmäkokonaisuus koko Pohteen alueelle.

Käytännössä työpäiviimme kuuluu paljon palavereja sekä Teamsissä että kasvotusten. Suunnittelutyöhön osallistuu tiimejä myös muualta Suomesta kuin Oulun alueelta. Uuden sairaalan työmaalla teemme toimintakokeita ja asennustarkastuksia.

Mitkä ovat työnne parhaat puolet?

On hienoa olla mukana rakentamassa uutta yliopistollista sairaalaa. Työuran aikana tällainen suuri urakka tulee harvoin vastaan: olemme näköalapaikalla ja pääsemme tutustumaan monipuolisesti sairaalan eri toimintoihin ja ihmisiin. Meillä kaikilla on samanlainen arvomaailma: haluamme olla mukana tekemässä yhteistä hyvää. Tässä moniammatillisessa porukassa on aivan ihania ihmisiä ja meillä on koko toimiston kesken todella hyvä yhteishenki. 

Mikä teidän tiimissänne on parasta?

Tässä tiimissä on hyvä olla. Saamme työskennellä itsenäisesti, mutta apua saa aina, kun sitä tarvitsee. Päiviimme mahtuu myös paljon naurua! Kiireen keskellä se on hyvä asia. Esihenkilöt miettivät paljon keinoja, joilla saamme ylläpidettyä hyvää tiimihenkeä. Olemme käyneet yhdessä kävelylenkeillä ja talvisin jopa pulkkamäessä. Työasioita saa hyvin hoidetuksi myös toimiston seinien ulkopuolella, ja viikkopalaverit hoituvat sujuvasti vaikka kävellen. Puuhastelemme monenlaista yhdessä myös työajan ulkopuolella!

Meidän porukassamme jokainen saa olla oma itsensä ja tuoda rohkeasti tuoda esille mielipiteensä: mitään ideoita ei tyrmätä ja asioista keskustellaan. Esihenkilöt antavat tiimiläisille tilaa: meillä erilaisuus on voimavara! Uutena työntekijänä tiimiin on helppoa sujahtaa, sillä ilmapiiri on rento ja välitön. Vaikka työpäivä olisi ollut raskas, niin toimiston oven sulkee päivän jälkeen aina hymyissä suin.

Miltä tuntuu olla Pohteella?

Pohteen myötä digiprojektitoimiston toiminta-alue on laajentunut: emme toimi enää vain Oulussa. Pohteen tietohallinnossa olemme saaneet myös paljon uusia työkavereita. Monia käytännön asioita on muuttunut: uudet ympäristöt ja uudet, ylläpitoon tulleet tietojärjestelmät luovat haasteita. Järjestelmien yhdenmukaistaminen on valtava projekti.

Mitä tulee mieleen sanasta pohde?

Pohteella on paljon kapasiteettia nousta hyväksi, mukavaksi ja moniammatilliseksi työnantajaksi. Sanana pohde on hyvin abstrakti: se on uudissana, joka ei oikein tarkoita mitään. Toisaalta se on hyvä: sana on riittävän avoin ja mahdollistaa muutoksen.  

___

Tämä artikkeli on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen julkaisemaa ”Parhaat osaajat” -juttusarjaa.