Tiedote

Yhdyspintalautakunta myönsi järjestöjen toiminta-avustuksia ja lähetti hyvinvointisuunnitelman lausunto- ja palautekierrokselle

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohde on jakanut järjestöavustukset vuodelle 2024. Yhdyspintalautakunta päätti kokouksessaan torstaina 25.1.2024 myöntää toiminta-avustusta 54 toimintaan. Yhteensä avustuksia myönnettiin 304 000 euroa.

Järjestöjen toiminta-avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 68 kappaletta. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 590 711 euroa. Pohteen avustusperiaatteet täyttäviä hakemuksia oli 54. Tänä vuonna avustuksen saa yli puolet hakeneista. Viime vuonna avustus myönnettiin 36 prosentille hakijoista.

Järjestöavustusten määrärahat on pystytty tänä vuonna säilyttämään viime vuoden tasolla säästöpaineista huolimatta. Nyt päätettyjen toiminta-avustusten lisäksi myös kumppanuusavustukset ovat tänä vuonna herättäneet paljon mielenkiintoa ja uusia hakemuksia on tulossa entisten lisäksi. Kumppanuusavustuksista tehdään päätöksiä yhdyspintalautakunnassa alkuvuodesta.

Avustuksia jaettiin yleishyödyllisille yhdistyksille muun muassa neuvontaan ja ohjaukseen, digitaitojen edistämiseen, vapaaehtoistoimintaan, tukihenkilötoimintaan, vertaistoimintaan, kerhotoimintaan, ryhmätoimintaan, harrastetoimintaan, virkistystoimintaan, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin.

− Lautakunta kävi vilkasta keskustelua kumppanuusavustuksista. Alustavan kartoituksen perusteella tarve tulee ylittämään kumppanuusavustuksiin varatut määrärahat ja meidän tulee pohtia huolellisesti, millä tavalla ja millä suuruudella kumppanuusavustuksia voidaan myöntää tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti, yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja Sanna Laine toteaa.

Yhdyspintalautakunta päätti lähettää lausunto- ja palautekierrokselle vuosia 2024-2025 koskevan hyvinvointisuunnitelman ja sen liitteet. Ne on valmisteltu yhteistyössä muun muassa asukkaiden, vaikuttamistoimielimien, kokemustoimijoiden, yleishyödyllisten yhteisöjen ja kuntien kanssa. Hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on myös lain mukaan tehtävä yhteistyötä näiden tahojen kanssa.

− Hyvinvointisuunnitelma liitteineen keräsi runsaasti kiitosta monipuolisuudestaan ja hyvästä valmistelusta. Lautakunnan jäsenet kiittelivät myös suunnitelman selkeää kieltä, Laine sanoo.

Lausunto- ja palautekierros järjestetään, jotta asukkailla, vaikuttamistoimielimillä, palvelujen käyttäjillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus antaa palautetta yhdessä valmistellusta suunnitelmasta. Suunnitelma tulee nähtäville Pohteen sivuille helmikuun alussa. Lausunto- ja palautekierros kestää noin viisi viikkoa.

− Osallisuustyön periaatteidemme mukaisesti Pohteella kehitetään hyvinvointia edistävää toimintaa ja palveluja ihmislähtöisesti. Siksi on tärkeää, että saisimme mahdollisimman paljon palautetta asukkailta ja eri sidosryhmiltä hyvinvointisuunnitelmaan liittyen, toteaa yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen.