Tiedote

Yhdyspintalautakunta käsitteli suunnitelmia, joilla on vaikutusta alueen asukkaiden hyvinvointiin

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen yhdyspintalautakunta kokoontui 23.5. puheenjohtaja Sanna Laineen johdolla. Lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä ja hyväksyi Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelman vuosille 2024 ja 2025.

Hyvinvointisuunnitelmaan otettiin kantaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma ja sen 10 osasuunnitelmaa on ollut avoimella lausunto- ja palautekierroksella 7.2.-12.3.2024. Asukkaat, järjestöt, kunnat ja muut toimijat ovat voineet ottaa siihen kantaa.

Palautekierros tuotti 54 Webropol-palautetta ja 40 lausuntoa. Suurin osa palautteesta oli asukkailta, järjestöiltä ja Pohteen työntekijöiltä. Lausuntoja tuli eniten kunnilta, vaikuttamistoimielimiltä ja järjestöiltä. Valmistelijat ovat analysoineet lausunnot ja palautteet ja tehneet niiden pohjalta suunnitelmiin muutoksia. Hyvinvointisuunnitelman ja osasuunnitelmien lopusta löytyy koontia palautteesta ja siitä, miten ne vaikuttivat suunnitelmiin.

Hyvinvointisuunnitelman valmistelu on ollut iso ja aikaa vievä, mutta erittäin antoisa ja tärkeä työ. Taloudelliset resurssit ovat Pohteella, kunnilla ja monilla muillakin toimijoilla tällä hetkellä niukat. Siksi suunnitelman kutsu yhteistyöhön asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on erityisen tärkeä juuri näinä aikoina. Odotan jo innolla suunnitelman toteuttamisvaihetta, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela kertoo.

Suunnitelma on strateginen asiakirja, jonka toteutuksen aikana 2024-2025 sovitaan tarkemmin yhteistyöstä ja toimijoiden rooleista, vastuista ja tehtävistä esimerkiksi yksinäisyyden, rahahuolien tai ikääntyvien kaatumisen ehkäisemiseksi.

Järjestöyhteistyön suunnitelma ohjaa yhteistyötä

Pohteen järjestöyhteistyön suunnitelma ohjaa järjestö- ja seurakuntayhteistyötä Pohteella. Se on käsikirja Pohteen järjestötyön koordinaattorille ja järjestöyhdyshenkilöille. Se lisää yhteistyön läpinäkyvyyttä järjestöille, seurakunnille, kunnille, Pohteen työntekijöille ja päättäjille. 

– Järjestöyhteistyön suunnitelma tekee näkyväksi Pohteen tavan toimia järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Suunnitelma avaa meidän kumppaneille sitä, miten Pohde toimii, kertoo järjestötyön koordinaattori Helena Liimatainen. 

Suunnitelmassa kuvataan järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinointia ja yhteistyötapaamisia, järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, järjestöjen toimintaedellytysten tukemista ja seurantaa ja arviointia. Suunnitelman liitteenä olevassa taustamateriaalissa kuvataan yhteistyön tilannekuvaa, lain velvoitteita yhteistyölle ja yhteistyön valmistelua. Toimintaa on kuvattu konkreettisesti Pohteen nettisivuilla

Suunnitelman valmisteluun ja sen tekemiseen on osallistunut iso joukko järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja Pohteen edustajia.

Lue lisää yhdyspintalautakunnan esityslistasta.