Tiedote

Viisi lakkautusuhan alla ollutta paloasemaa jatkaa toimintaansa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen talouden osalta riittäviin tavoitteisiin tullaan tämän hetken tietojen mukaan pääsemään toimintaa sopeuttamalla. Näin ollen paloasemien lakkauttamisilta ja sopimushenkilöstön irtisanomisilta vältytään.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa yhtenä pelastustoimen säästötoimenpiteenä on ollut Kuivaniemen, Raution, Siikajoen kylän, Oijärven ja Syötteen paloasemien lakkautus.

Puolivakinaisen henkilöstön yt-menettely päättynyt

24.4.2024 aloitetun yhteistoimintaneuvottelun piirissä on ollut lakkautusuhan alla olleiden Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemien puolivakinainen sopimushenkilöstö. Puolivakinaisessa palokunnassa sivutoimiset sopimuspalokuntalaiset ovat tehneet henkilökohtaisen työsopimuksen pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteistoimintaneuvottelu Kuivaniemen, Raution ja Siikajoen kylän paloasemia koskevaan toiminnan lakkauttamissuunnitelmaan on 8.5.2024 päättynyt tarpeettomana. Sopeuttamistoimet näiltä osin on käsitelty Pohteen aluehallituksen iltakoulussa 7.5. Niistä tullaan tiedottamaan myöhemmin erikseen.

Perusteena tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Nyt tehty päätös perustuu aluevaltuuston 20.11.2023 hyväksymään tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Ote tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta (sivu 64):

”Pelastustoimen talous- ja tuottavuusohjelma sisältää 435 000 euroa kohdentamattomia säästöjä, joita pyritään kattamaan ensisijaisesti paloasemakiinteistöjen kustannuksista. Ellei kohdentamattomia säästöjä löydetä kiinteistökustannuksista, on pelastustoimen osalta palattava palvelutasopäätökseen ja paloasemaverkkokysymykseen säästöjen kohdentamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.”

 – Pelastustoimi joutuu yhä sopeuttamaan toimintojaan, mutta tämän päätöksen ansiosta vältymme kaikkein ikävimmiltä ja peruuttamattomilta vaihtoehdoilta, sanoo pelastusjohtaja Petteri Jokelainen.