Tiedote

Vanhusneuvosto ilmaisi huolen ikäihmisten palveluista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vanhusneuvosto kokoontui Marja-Leena Kärkkäisen johdolla 24.5.2024.

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneen väestön äänenä kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa, joka vaikuttaa ikääntyneeseen väestöön nyt ja tulevaisuudessa. Se voi tehdä aloitteita aluehallitukselle ja sillä on edustaja yhdyspintalautakunnassa.

Pohteen ikäihmisten palvelualuejohtajat kertoivat kokouksessa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä hallituksen kehysriihessä esitettyjen säästöjen vaikutuksista ikäihmisten palveluihin.

Vanhusneuvoston jäsenet ilmaisivat huolen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon supistuksista, kotihoidon riittävyydestä, hoitajien jaksamisesta ja yleisestä turvattomuudesta. Muutosvauhtia pidetään liian nopeana. Huolta on etenkin ikäihmisistä, jotka eivät käytä tietokonetta tai älypuhelinta.

— Suhtautuminen iäkkäisiin näkyy erityisesti siinä, miten heistä puhutaan ja miten heidän tarpeensa otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluissa.  Suuret ikäluokat ovat olleet mukana luomassa hyvinvointiyhteiskuntaa, ja nyt kun he palveluja tarvitsevat, niitä ei olekaan enää vara järjestää, toteaa vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen.

Palvelualuejohtajat ymmärsivät huolen. He kertoivat palveluista, joita alueilla parannetaan. Kotiin annettavia palveluja, kuntoutuyksikköjä, kotisairaala- ja etälääkäritoimintaa kehitetään.

Uusi laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat kertoivat kokouksessa uuden lain vaikutuksista. Asiavastaavatoimintaan voi olla yhteydessä, jos on kysyttävää asiakkaan tai potilaan asemasta ja oikeuksista. He myös auttavat mm muistutusten tai oikaisuvaatimusten laatimisessa.

Vanhusneuvoston jäsenet voivat halutessaan tuoda kuntien vanhusneuvostolta tulevia asioita Pohteen vanhusneuvoston kokoukseen. Asiat viedään eteenpäin viranhaltijoiden ja työvaliokunnan toimesta.

Kokouksessa Kalajoen vanhusneuvoston edustaja esitti vetoomuksen Kalajoen vuodeosaston lakkauttamisesta ja Kempeleen seniorineuvoston edustaja kyselyn ateriapalveluista. Tyrnävän vanhusneuvoston edustaja esitti kysymyksen ikäihmisten asumispalveluista.

Lue lisää vanhusneuvoston esitysliststa

Lue lisää vanhusneuvostosta