Tiedote

Valtioneuvosto muutti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta

Julkaistu:

Lainanottovaltuuteen liittyy ehtoja ja sitä voi käyttää vain välttämättömiin investointeihin.

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuutta. Muutetun valtuuden määrä on noin 448 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuutta voidaan muuttaa, jos investoinnit ovat välttämättömiä.

Lainanottovaltuuteen liittyy myös rajoituksia ja velvoitteita: valtuutta voi käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Hyvinvointialueen tulee lisäksi tehdä toiminnallinen ja taloudellinen uudelleenarviointi sairaalahankkeen käynnistämättä olevasta osasta. Näin ollen yliopistollisen sairaalan C-osan, pysäköintilaitoksen ja logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa ei ole mahdollista edetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

– Lainanottovaltuus on luonnollisesti tärkeä asia ja sen avulla voimme toteuttaa välttämättömät ja kiireelliset investoinnit. Myös meneillään olevat yliopistollisen sairaalan rakentamiseen liittyvät toimet voivat edetä suunnitellusti. Lainanottovaltuus on kuitenkin ehdollinen ja edellyttää meiltä tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelman laatimista ja valtiovarainministeriön hyväksyntää, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kommentoi.

Hyvinvointialueelta edellytettävän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkoitus on varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyky pitkällä aikavälillä ja turvata lakisääteiset palvelut. Sen täytyy olla valtiovarainministeriön hyväksymä 30.11. mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt lausuntokierroksella olevassa sote-järjestämissuunnitelmassa on osoitettava riittävä tuottavuus- ja talouspotentiaali, jotta saavutetaan talouden tasapaino vuosina 2023–2025.

– Tällä hetkellä sote-järjestämissuunnitelman talous- ja tuottavuuspotentiaali riittää juuri ja juuri tasapainoisen talouden saavuttamiseen vuoteen 2025 asti. Suunnitelman taloudellisesta tavoitetasosta ei siis voida tinkiä, ja yhteinen tehtävämme on löytää keinot tuon potentiaalin säilyttämiseen vähintään samalla tasolla – myös suunnitelmaan liittyvän lausuntokierroksen jälkeen, sanoo Ilkka Luoma.

Pohjois-Pohjanmaalla sote-järjestämissuunnitelma toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisohjelmana. Sen tavoitteena on tasapainoisen talouden lisäksi perustason palveluiden vahvistaminen, alueen asukkaiden arjessa selviytymisen tukeminen, yhdenvertaiset palvelut sekä henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat ja palvelurakenteet.

Taustaa lainanottovaltuudesta

Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2022 kaikkien hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista. Hyvinvointialueet saavat ottaa pitkäaikaista lainaa valtuuden mukaisesti investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Kesäkuun päätös perustui sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tilinpäätösten ja talousarvioiden tietoihin. Siinä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue haki kesäkuun lopussa lainanottovaltuuden muuttamista. Lainanottovaltuuden muuttamistarve johtuu pääosin käynnissä olevan yliopistosairaalan rakentamishankkeesta, johon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on saanut poikkeusluvan niin sanotun rajoituslain mukaisesti ja jonka loppuun saattaminen siirtyy hyvinvointialueelle. 

Valtioneuvosto voi muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investoinnit ovat välttämättömiä hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointeja ole mahdollista rahoittaa muilla tavoin. 

Valtioneuvoston päätös perustui valmisteluryhmän ehdotukseen. Valmisteluryhmässä olivat edustettuina hyvinvointialue ja hyvinvointialuetta ohjaavat ministeriöt, ja sen tehtävänä oli arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja.

Valtioneuvoston päätös on julkaistu Päätökset-sivulla.