Tiedote

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu siirtämään kapulan aluevaltuustolle 

Julkaistu:

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui toiseksi viimeiseen kokoukseensa 10.2.2022.

Puheenjohtajana toimiva muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi tilannekatsauksen hyvinvointialueen valmisteluun.

Väliaikaishallinnossa pohjustetaan aluevaltuustokauden aloitusta. Aluevaltuusto kokoontuu strategiaseminaareihin 14.–15.2. ja 21.2. ennen ensimmäistä virallista kokoustaan 1.3.

Seminaareissa valtuutetut saavat taustatiedot hyvinvointialueen valmistelusta, strategiatyöstä ja organisoitumisesta. Niissä tarjoutuu mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa valmisteluun, jotta päätöksenteko voi alkaa tiiviissä aikataulussa heti maaliskuun kokouksissa.

Ensimmäisissä kokouksissa aluevaltuuston päätettäväksi tulee merkittäviä kokonaisuuksia, kuten:

  • Väestön palvelutarpeet huomioiva organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä
  • Hallintosääntö
  • Hyvinvointialuejohtajan valinta

Hyvinvointialue ostaa Esko Systems Oy:n osakkeen

Alueella toimivilla in house -yhtiöillä on merkittävä rooli hyvinvointialueen ICT-palvelujen tuottamisessa. Hyvinvointialueen tulee olla yhtiön osakas, jotta se saa in house -aseman ja voi tehdä sidosyksikköhankintoja. Aikaisemmin on hankittu osakkeita Istekki Oy:sta, Kuntien Tiera Oy:stä, 2M-IT:stä ja UNA Oy:sta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä yhden Esko Systems Oy:n osakkeen hintaan 500 euroa. Hankinta rahoitetaan valtion ICT-rahoituksesta.

Tietoallasratkaisu hyvinvointialueen käyttöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen on hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointialueen tulee kyetä seuraamaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään toimintaansa. Näitä tehtäviä varten tarvitaan laadukas tietopohja, tietojen varastointi- ja raportointiratkaisuja ja riittävästi osaamista.

Hyvinvointialueelle hankitaan kansallisen ohjauksen mukainen tiedolla johtamisen kokonaisuus sidosyksikköhankintana Istekki Oy:ltä. Tietoa kerätään kattavasti hyvinvointialueen perusjärjestelmistä (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, pelastuspalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinto) ja avoimista kansallisista lähteistä.

Hankinnan kokonaiskustannus vuonna 2022 on enintään 1 783 000 euroa. Hankinta rahoitetaan täysmääräisesti valtion ICT-rahoituksesta.

Hoitotakuun toteuttamiseen haetaan rahoitusta

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) sosiaali- ja terveysministeriön osuuden ensimmäinen haku päättyy 18.2. Ensimmäisessä vaiheessa jaetaan enintään 47,5 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnetään vain yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella.

Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta haetaan hoitotakuun toteuttamiseen ja erityisesti digitaalisten palveluiden parantamiseen ja yhdenvertaiseen tarjoamiseen.

Hallintosääntö muodostaa hyvinvointialueen työn pohjan

Hyvinvointialueen hallintosääntö rakentuu organisaation valmistelun pohjalta. Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esitteli hallintosäännön valmistelun tilanteen.

Suppea poliittinen seurantaryhmä on keskustellut asiasta useassa kokouksessa. Hallintosääntöluonnos on ollut myös vastuuvalmistelijoilla kommentoitavana. Hallintosääntöön ja organisaatioon liittyen on tullut useita eri toimijoiden kannanottoja. Näiden pohjalta hallintosääntöön on tehty tarkennuksia.

Hallintosäännösluonnosta käsitellään myös yhteistoimintaelimessä, se lähetetään lausuntakierrokselle ja sitä on mahdollista kommentoida hyvinvointialueen verkkosivuilla. Hallintosäännöstä päättää aluevaltuusto.

Talous- ja henkilöstöpalvelujen ja niihin liittyvien järjestelmien käyttöönotto Monetra Oulu Oy:ltä

Monetra Oulu Oy on valittu syksyllä 2021 hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi. Alustava projektisuunnitelma asiakkuuden vastaanotolle on myös hyväksytty.

Nyt päätettiin, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien käyttöönottoprojekti hankitaan sidosyksikköhankintana Monetra Oulu Oy:ltä. Hankinnan kokonaiskustannus vuonna 2022 on enintään 3 720 000 euroa. Työ laskutetaan toteutuneen työmäärän mukaan ja palvelutuotannosta tehdään erillinen sopimus. Hankinta rahoitetaan valtion ICT-rahoituksesta.

Aluevaalien tulokset vahvistettu

Hyvinvointialueen keskusvaalilautakunta on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalien tulokset. Onnea valituille tärkeässä työssä!

Seuraava kokous

  • Ma 21.2.2022 klo 14–16