Tiedote

Turvallisuuslautakunta käsitteli pelastustoimen talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotuksia

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen turvallisuuslautakunta kokoontui 9.11. puheenjohtaja Pirkko Mattilan johdolla. Turvallisuuslautakunta käsitteli toimenpide-esityksiä, jotka viranhaltijat ovat koonneet talouden tasapainottamiseksi. Toimenpide-esityksistä ei ole tehty poliittisia linjauksia eikä päätöksiä.

Pohteen talousarvio vuodelle 2024 olisi tämänhetkisen arvion mukaan ilman sopeuttamistoimenpiteitä noin 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Näin suuri alijäämä ei ole mahdollinen. Jos valtiovarainministeriö katsoo, että hyvinvointialue ei onnistu taloutensa tasapainottamisessa, se voi aloittaa arviointimenettelyn. Arviointimenettelyn riskinä on, että alue menettää itsehallinnollisen asemansa.

Tavoitteena on löytää koko Pohteen tasolta 100-130 miljoonaa euroa kustannuksia vähentäviä tai tuloja lisääviä tasapainotusesityksiä. Näidenkin jälkeen Pohteen tulos jää ensi vuonna alijäämäiseksi.

Henkilöstöresurssien vähentämisestä isoin säästö

Turvallisuuslautakunta kävi keskustelua toimenpide-esityksistä Pohteen pelastustoimen palvelujen osalta. Pelastustoimella on noin kahden miljoonan euron säästötavoite vuodelle 2024. Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen esitteli turvallisuuslautakunnalle vaihtoehtoja sisältävän tuottavuus- ja talouden tasapainottamisohjelman.

”Kaikkia toimenpiteitä ei ole ajatus rysäyttää kerralla, vaan katsotaan, miten ne alkavat purra. Tiiviissä aikataulussa näitä on kuitenkin vietävä eteenpäin. Vaikutuksen arviointia tehdään jatkuvasti”, Jokelainen sanoo.

Jokelainen tiivistää, että toimenpiteiden myötä asiakkaan näkökulmasta palvelut heikkenevät, mutta eivät alle lakisääteisen minimitason. Lakisääteisyys on ollut pelastustoimen toimenpide-ehdotusten keskeinen näkökulma.

Henkilöstöresurssien vähentäminen on selkeä leikkaus, joka koskee sekä päätoimista että sopimushenkilöstöä. Henkilöstöresursseja vähentämällä arvioidaan päästävän noin 1,2 miljoonan euron säästöön. Jokelainen myöntää, että henkilöstön näkökulmasta säästötoimenpiteillä on epämieluisia vaikutuksia, kun muun muassa koulutusmäärärahoista joudutaan leikkaamaan.

Muita ehdotettuja toimenpiteitä ovat hankintojen leikkaaminen, toimitilojen vähentäminen, organisaation uudistaminen, vakiinnuttamisraha ja tulojen kasvattaminen. Kuivaniemen, Oijärven, Raution, Siikajoen ja Syötteen paloasemia esitetään suljettavaksi.

Turvallisuuslautakunta haluaa säilyttää 3-riskiluokan paloasemat

Pelastustoimen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta käytiin lautakunnassa tiivistä keskustelua.

Sulkemisuhan alla olevista paloasemista Kuivaniemen, Raution ja Siikajoen paloasemat sijaitsevat 3-riskiluokassa. 3-riskiluokassa ensimmäisen yksikön on oltava onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa hälytyksestä 50 prosentissa tehtävistä. Turvallisuuslautakunta esittää Kuivaniemen, Raution ja Siikajoen paloasemien säilyttämistä.

4-riskiluokassa ovat Oijärven ja Syötteen paloasemat. Turvallisuuslautakunta esittää aluehallitukselle, että 4-riskiluokan paloasemat lakkautetaan. Käytännössä siis Oijärven ja Syötteen paloasemat suljetaan muun muassa sillä perusteella, ettei kansallinen lainsäädäntö aseta 4-riskiluokalle toimintavalmiusaikavaatimuksia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla ei ole muuallakaan 4-riskiluokan alueella paloasemaa.

Turvallisuuslautakuntaa huolestutti myös henkilöstöresurssien vähentämisen vaikutus henkilöstöön. Todettiin, että pelastuslaitos tuottaa palveluita, joita ei voi laittaa jonoon.

Toimintavalmiuden turvaamiseksi turvallisuuslautakunta esittää, että pohjaesityksestä poiketen henkilöstöresursseista jätetään vähentämättä viisi henkilötyövuotta. Tämän ansiosta ympärivuorokautista toimintavalmiutta ei tarvitsisi pienentää.

Lautakunta esittää, että 435 000 euron ero pohjaesitykseen pelastustoimen säästötavoitteesta subventoidaan yleiskatteellisen rahoituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden osuudesta.

Esitys etenee aluehallitukseen

Turvallisuuslautakunnan esitys etenee seuraavaksi käsittelyyn aluehallitukseen, joka käsittelee ja päättää esityksestä osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa tiistaina 14.11. Aluehallituksesta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma etenee aluevaltuuston päätöksentekoon 20.11.  

Toimenpiteitä valmistellaan osana Pohteen talousarviota ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Valtiovarainministeriön hyväksymä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on lainanottovaltuuden ehto. Ohjelma on toimitettava valtiovarainministeriölle 21.11.2023.

Asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön palautteita käsitellään parhaillaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöllä, asukkailla ja eri sidosryhmillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä ehdotetusta toimenpideohjelmasta ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi ja lisäsäästöjen saamiseksi. Lisäksi pelastustoimen päätoimiselle sekä sopimushenkilöstölle on järjestetty oma palautekanavansa, jonka tuloksia on analysoitu ja otettu käyttöön jo syksyn 2023 aikana.

Asukastilaisuuksissa ja kyselyn kautta on saatu noin 6 000 kysymystä, palautetta ja ehdotusta. Palautteista on laadittu yhteenveto, joka toimii taustamateriaalina viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tasapainotusesitysten jatkotyöstämisessä.