Tiedote

Tulevaisuuslautakunta päätti yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteista

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteista Pohteella. Yhteisöllinen asuminen korvaa sosiaalihuoltolain (21 §) mukaisen palveluasumisen. Perusteet tulevat voimaan uusien asiakkaiden osalta 1.11.2023 alkaen. Palvelujen piirissä jo olevien asiakkaiden osalta uusia myöntämisperusteita sovelletaan, jos palvelutarve muuttuu ja tarvitaan uusi palvelupäätös.

– Pohteen sote-järjestämissuunnitelmassa on linjattu, että yhteisöllistä asumista lisätään Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2023–2025 yhteensä 158 paikkaa. Yhteisöllisen asumisen tavoitteena on, että asiakas voi asua omassa kodissaan ja tuen avulla selviytyy arkielämän toimista sekä osallistuu sosiaaliseen elämään, kertoo Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa hyvinvointialueen järjestämää asumista, jota voidaan järjestää tavalliseen asuntokantaan kuuluvassa asunnossa tai asumisyksikössä. Lisäksi tarjolla on sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa, joka ylläpitää ja edistää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä toimintakykyä. Yhteisöllisessä asumisessa asuminen ja palvelut järjestetään erikseen.​ Asunto on asiakkaan hallinnassa vuokrasopimussuhteen kautta.  

– Yhteisöllisen asumisen lisäämisessä tärkeää on yhteistyö muun muassa kuntien kanssa, joiden vastuulle esimerkiksi asuntosuunnittelu ja kaavoittaminen kuuluu. Yhteisöllistä asumista, ympärivuorokautista palveluasumista ja muita aivan tavallisia asuntoja voi kuulua samaan rakennuskokonaisuuteen, valottaa Ylitalo-Katajisto. 

Yhteisöllisen asumisen palvelua myönnetään asiakkaalle yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut ja hoidon sekä huolenpidon tarve on kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi. Palvelu myönnetään, kun hakijan tarvitsemaa tukea ei voida järjestää muilla käytettävissä olevilla keinoilla, esimerkiksi kotiin annettavien palvelujen avulla.  

​Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan lisäksi yhteisöllisessä asumisessa asiakkaalle voidaan järjestää myös muita palveluita. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi sosiaalinen kuntoutus, avustajapalvelu tai ateriapalvelu. Muut palvelut määritellään erikseen asiakkaalle tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa.  

Yhteisöllisen asumisen asiakasmaksu koostuu kotihoidon ja muiden mahdollisten palveluiden asiakasmaksusta sekä yhteisöllisen asumisen perusmaksusta. Sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta peritään perusmaksu, joka sisältää muun muassa käyttöoikeudet asiakkaiden yhteisiin tiloihin ja korvauksen yhteisöllisestä toiminnasta. Pohteen aluevaltuusto päättää asiakasmaksujen määräytymisen palvelukohtaisesti. Asiakkaalle annetaan asiakasmaksuista erillinen päätös. 

Lisätietoja päätöksestä ja asiakasryhmäkohtaiset myöntämisen perusteet ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille ja vammaisille löydät täältä: https://tweb.ppshp.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=697866 

Tiedot ja ohjeet asiakkaalle päivittyvät Pohteen verkkosivuille myöhemmin.