Tiedote

Tulevaisuuslautakunta päätti työtoiminnan myöntämisen perusteista ja esittää omavalvontaohjelman hyväksymistä aluehallitukselle

Julkaistu:

Tulevaisuuslautakunnan info-osuudessa tutustuttiin hyvinvointialueen valmistelussa oleviin asioihin.

Tulevaisuuslautakunnan jäsenet ottivat kantaa niin RRP-hankkeen suunnitelmaan, valvontasuunnitelmaan sekä ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvon määräytymiseen liittyviin asioihin. Keskustelussa oli myös hyvinvointialueen tiedolla johtamisen suunnitelma kevään 2023 osalta. Asioiden valmistelu jatkuu tehtyjen linjausten pohjalta.

Kokouksessaan tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen omavalvontaohjelman hyväksymistä. Omavalvontaohjelman perusteella toimialueet
vastaavat toimialueensa omavalvonnasta palvelualueittain, vastuualueittain ja
vastuuyksiköittäin. Omavalvontaohjelma linjaa hyvinvointialueen omavalvonnan yhteiset periaatteet niin hyvinvointialueen, palveluntuottajien ja työntekijöiden osalta.

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi myös yhtenäiset työtoiminnan (sosiaalihuoltolain 27 e §) myöntämisen perusteet hyvinvointialueelle 1.3.2023 alkaen. Työtoiminnan myöntämisen perusteiden valmistelussa pohjana ovat olleet muun muassa kuntien tai kuntayhtymien käytössä olleet soveltamisohjeet ja -kriteerit. Valmisteltua on tehty yhteistyössä eri toimialueiden kanssa. Myös asiakkaiden näkemyksiä on kuultu valmistelutyössä. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa työkeskuksessa osapäiväisestä toiminnasta 4 € ja kokopäiväisestä toiminnasta 7 €. Tuetussa työssä työosuusrahaa maksetaan osapäiväisestä
toiminnasta 6 € ja kokopäiväisestä toiminnasta 12 €. Työtoiminnan myöntämisen perusteet päivittyvät hyvinvointialueen verkkosivuille.